ZZP: Zeilen, Zorgen, Professie


Als je zzp’er wilt worden, heb je visie nodig. Dat lijkt mij zonder meer helder.

Die visie kun je op verschillende manieren vormgeven en uitdragen. Mijn liefhebberij is het om dit beeldend weer te geven. Zo kom ik ook op mijn persoonlijke variant op de term zzp: zeilen, zorgen en professie. Een variant die ik hieronder graag toelicht.

Zeilen: koers zetten naar nieuwe havens

Het eerste wat er gebeurt als iemand besluit om een eigen bedrijf op te zetten, om voor zichzelf te beginnen, is het besluit om zijn of haar leven op een andere manier in te willen richten. Wanneer dat idee zich eenmaal heeft gesetteld in de gedachtegang van de betreffende persoon, gaat het zoekproces beginnen naar de nieuwe koers die iemand gaan varen.

Aanvankelijk zal hij zich gaan oriënteren op basis van zijn verleden. De ervaringen tot nu toe bepalen immers wie je bent en waarom. Dit is steevast het uitgangspunt. Dit is op de door mij geliefde beeldende wijze ook wel eens “de roeifase” genoemd. Je vaart eigenlijk achteruit.

Vervolgens keer je de boot zogezegd om en stap je in de kano. Je gaat je wensen, je dromen, in kaart brengen. Een droombaan is voor ieder mens het doel van zijn leven hier op aarde. In elk geval wat betreft het dagelijkse bestaan. In deze periode onderzoek je wat je mogelijkheden zijn om aan de ene kant “weg te gaan” van je oude, niet langer als prettig ervaren leven. Maar aan de andere kant moet je je toch vooral richten op je doel. “Waar wil ik naar toe?” is veel belangrijker dan “waar wil ik vandaan?”, zoals Robert Benninga – auteur van het boek “Haal het beste uit jezelf” - dit bijvoorbeeld aangeeft.

Als het doel één keer duidelijk is, kun je overstappen in de zeilboot. Al zeilend heb je een veel groter bereik dan in de roeiboot of de kano. Je hebt echt veel meer mogelijkheden om nieuwe wateren te verkennen. Kies je ervoor om een bestaan als zzp’er te beginnen, dan moet je heel goed deze uitspraak voor ogen houden:

De wind kun je niet naar je hand zetten,

je zeilen wel.

De omstandigheden van het leven, ook als zelfstandige, kunnen mee- en tegenzitten. Maar je hebt altijd – ook bedrijfsmatig – mogelijkheden om de koers van je boot te bepalen. De zeilen kun je bijstellen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de wind. Wat een mooie droom is het om in je eigen zeilboot door het (arbeids)leven te varen. Ik zou zeggen: er liggen zeeën van kansen voor je…!

Zorgen: gericht zijn op de wensen van de klant

Natuurlijk, als er zware stormen opsteken, steken ook de zorgen de kop op. Niets menselijks is een zzp’er vreemd. Risico’s zijn er altijd en daar moet je je ook van bewust zijn. Maar aan de andere kant, het woord zorgen heeft niet alleen te maken met bezorgdheid. En die andere kant wil ik hier graag verder belichten.

Als zzp’er is klantgerichtheid uiteraard een groot goed. Maar wat houdt dat begrip voor mij in? Ik zie het als aandacht hebben voor de wensen van de klant, ervoor zorgen dat je klant tevreden op het contact kan terugkijken. Gericht zijn op de mens, op de ander is voor mij een belangrijke waarde.

Om dat te bereiken moet je ook zorgen dat je product, je assortiment, goed is. Je moet ervoor zorgen dat klanten naar jou toe komen, omdat zij zien dat jij betrokken bij hen bent.  Zorg er met andere woorden vooral voor dat je wéét waar jouw kwaliteiten liggen. Dat je de informatie uit de eerdere roei- en kanofase gebruikt om je doel te bereiken.

Je kunt dit op verschillende manieren doen. Er zijn – om Huub van Zwieten, auteur van “De z(z)p’er als merk” aan te halen – vier basisrollen die je kunt hebben als zzp’er. Naast de opinieleider en de vernieuwer, zijn er de artiest en de specialist. Iedere zzp’er moet weten welke rol bij hem past, om zo op de persoonlijk meest effectieve manier zijn droom te kunnen verwezenlijken. Anders gaan toch de zorgen van het leven met je aan de haal.

Als je missie is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het product van je klant verbeterd wordt, kan je slogan zijn “U vraagt, wij draaien”. Iets meer proactief klinkt natuurlijk al “De klant is koning, ik ben u graag van dienst”. De zorgzaamheid neemt verder toe in “Om de kwaliteit van uw product te verhogen, zou u niet om mij heen mogen.” Hoewel, daarin treedt dan misschien het eigen ego van de zzp’er al teveel op de voorgrond. En wat te denken van “ZZP denkt met u mee”?

Professie: kwalitatief goed werk leveren

Een laatste – last, but not least – noodzakelijk aspect dat ik hier bespreek is natuurlijk de professie. Iedere zzp’er heeft zijn eigen kwaliteiten. Een efficiënt en effectief gebruik hiervan zal het welslagen van het project absoluut ten goede komen. Professie staat dan ook hoog in het vaandel. Het is de vlag van de zeilboot. Hierdoor zorg je ervoor dat je met je product jouw doel – en dat van de klant - bereikt.

Het is belangrijk je professionele kwaliteiten – al die kwaliteiten die jou als persoon en jouw product bijzonder maken – niet alleen in kaart te hebben, maar ze ook goed te communiceren. Als anderen weten dat je hen kunt helpen, zullen zij eerder bereid zijn om je op te zoeken en jou hen ook te laten helpen.

Op de zeilboot heb je vaak hulp van andere bemanningsleden nodig. Samenwerken en netwerken zijn aparte aspecten van het bestaan als zzp’er. Je moet bijvoorbeeld je mindere kwaliteiten opvangen om je doel te kunnen bereiken. Krachten bundelen om samen sterker te worden. Wederzijds vertrouwen en openstaan voor de mens achter de mens hangen hiermee samen. En natuurlijk zichtbaar zijn op sociale media, zoals Twitter en LinkedIn.

Oftewel, er zitten mooie kanten aan het vak, als je dat zo ziet.

Meer info over Marketing en ondernemen van de hand van Flying Eagle