Ik zag door de bomen het bos niet meer


Ik maakte een heerlijke wandeling en was de weg kwijt. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik begon te zoeken en ik vond... mezelf.

View this photo for € 0,39!

2 members love this post

Comment are disabled, you can read them if you buy this post