De vluchteling


'Alarm! Vijand gespot recht onder ons. Iedereen terugtrekken!'
Vele zonnebadende vogels keerden om en doken hun nestjes binnen. Aan de schaduwkant staken sommige hun kopjes buiten om goed te kunnen horen wat er gezegd werd, daarna en trokken ze zich naarstig weer terug.
'Ik kom in vrede, ben een arme vluchteling, zoekende naar onderdak,' klonk er van recht onder de vogelflat een klaaglijk miauw.
'Maar jij bent de opponent, weliswaar een kleintje, maar toch...'
'Ik ben net uit de klauwen van een wreedaard ontsnapt, die begon met ontharen.'
'Vandaar dat naakte velletje.'
'Vrees dat de volgende halte de slachtbank is. En alles onder het mom van aan een uitdaging mee te willen doen. Ze doopte me derhalve kale Bas.'
'Jongens, hij is ten prooi gevallen aan Dana, bieden we hem asiel?'
Volbekkig werd het goedgekeurd, Bas had een veilig onderkomen.


fotowoorden