fybromyalgie


Veel mensen met Fibromyalgie vragen zich af of zij baat zouden kunnen hebben bij alternatieve of additieve (aanvullende) behandelmethode. Van de meeste aanvullende behandelmethode is het effect niet door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. Eén van de meest genoemde reden om te kiezen voor alternatieve behandelmethoden is dat men op die manier probeert een eigen bijdrage te leveren aan een mogelijk verbetering, naast het passief ondergaan van een reguliere behandeling. De ervaringen met de verschillende soorten van alternatieve therapieën bij Fibromyalgie verschillen per persoon.
Verschillende vormen
In dit gedeelte willen we ons beperken tot een summiere weergave van een aantal mogelijkheden welke door Fibromyalgie patiënten worden ondergaan. In de boeken van Aty van Galen, ‘Geen dag zonder pijn’ en ‘Beter leven met Fibromyalgie’ worden meerdere vormen uitvoeriger beschreven. Ook het hierboven al aangehaalde boek van prof dr. J.J. Rasker geeft meer uitleg hierover.
Acupunctuur, acupressuur en Shiatsu
De basis van deze behandelmethode is de traditionele Chinese geneeskunde. Deze gaat ervan uit dat de twee energie stromen yin en yang met elkaar in evenwicht dienen te zijn. Deze energie stroomt langs meridianen in het lichaam. Bij ziekte is er een verstoring van het evenwicht. Bij acupunctuur plaats de behandelaar hele dunne naalden in de meridianen om zodoende de energiestroom te beïnvloeden. De prikken worden door de meeste als niet pijnlijk ervaren. Bij acupressuur en shiatsu wordt de huid gemasseerd. Meestal is na een vijftal behandelingen duidelijk of de behandeling aanslaat of niet.
Homeopathie
Binnen de homeopathie zijn twee stromingen te onderscheiden. Er zijn huisartsen die homeopathische middelen gebruiken als aanvulling op de reguliere medicijnen. De klassieke homeopaat hanteert een fundamenteel ander uitgangspunt voor ziek en gezond zijn. Hij tracht een totaal beeld te krijgen van de patiënt, waarbij zowel lichamelijk, psychische als sociale factoren van belang zijn. De behandeling richt zich vervolgens op het genezend vermogen van het lichaam zelf. Daarbij worden sterk verdunde oplossingen gebruikt. Er zijn geen onderzoek gegevens voorhanden die aantonen dat mensen met Fibromyalgie gebaat zijn met homeopathie. Dat betekend dat het in de praktijk wel voor iemand kan werken, maar dat het bewijs daarvan niet wetenschappelijk is geleverd.
Reiki
Het woord Reiki bestaat uit twee Japanse karakters: Rei en ki. Het betekent Universele Levensenergie. Handoplegging is in landen als Japan en China een volksgeneeskunde, evenals Tai Chi, acupressuur, Shiatsu en allerlei soorten massage. “Iedereen doet dat, vader, moeder en kinderen. Deze methodes worden onder meer gebruikt bij pijn en stijve spieren,” vertelt Khing Thung, arts en Reiki-master in Dwingeloo. Hij volgde zijn artsenstudie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie is hij met de acupunctuurstudie begonnen en na zijn artsenstudie heeft hij enkele jaren manuele geneeskunde gestudeerd.
Haptotherapie
Is een therapievorm gebaseerd op de haptonomie, de leer van de tastzin en het gevoel. Voor mensen met Fibromyalgie kan haptotherapie met name zinvol zijn als het gaat om het ‘leren leven met’. Ervaart u na een aantal behandelingen geen verlichting dan is het niet zinvol om deze therapievorm door te zetten.
Natuurgeneeskunde
De natuurgeneeskunde gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de mens. De benadering is van de mens als een geheel te zien zowel psychisch als lichamelijk. Het zelfgenezend vermogen kan met natuurlijke middelen worden gestimuleerd. Ook wordt gebruik gemaakt van speciale diëten en voedingssupplementen.
Fytotherapie of kruidengeneeskunde
Kruiden vormen van oorsprong de basis voor onze medicijnen. Aan de huidige medicijnen worden hoge eisen gesteld qua veiligheid en kwaliteit. Kruidenmiddelen worden beschouwd als voedingssupplementen en mogen vrij worden verkocht. Dit betekend dat kwaliteit en veiligheid niet altijd is gegarandeerd. Wat natuurlijk is hoeft niet altijd goed te zijn. Kruidenmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met uw reguliere medicijnen. Overleg altijd met uw arts of apotheker voor u het middel gebruikt. Van Sint Janskruid (tegen depressie) is de werking onderzocht. Wellicht kunnen mensen met Fibromyalgie hier iets aan hebben. Overleg altijd met uw arts voor u Sint Janskruid gebruikt. In combinatie met hartmiddelen of andere middelen tegen depressie kan de werking worden versterkt.
Yoga
De Indiase levenstechniek yoga is een combinatie van oefeningen (vaak op in- en uitademing) die leidt tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en zelfkennis. Omdat niet alle oefeningen uit te voeren zijn voor mensen met Fibromyalgie is het van belang een leraar te vinden, die hier rekening mee kan houden. Yoga met een groep mensen met Fibromyalgie is wellicht nog prettiger.
Tai Chi Tao
De eeuwenoude Chinese bewegingskunst tai chi bestaat uit langzame, regelmatige bewegingen die overeenstemmen met het ademhalingsritme. Ze ontspannen de geest en het lichaam, bevorderen de bloedcirculatie, maken gewrichten los en verbeteren de doorbloeding van de huid. Tai chi tao is een aangepaste vorm van tai chi, waarbij de bewegingen ook zittend kunnen worden uitgevoerd. Hoewel het Fibromyalgie niet geneest, ervaren veel mensen met Fibromyalgie na ongeveer drie maanden een duidelijke vooruitgang in hun bewegingsmogelijkheden. Een tai chi leraar kan de oefeningen individueel aanpassen.
Reflexzonetherapie
Reflexzonetherapie is gebaseerd op reflexologie, een wetenschap die uitgaat van het principe dat het gehele lichaam wordt weerspiegeld in de handen, de oren en de voeten. Voor mensen met Fibromyalgie kan reflexzonetherapie met name interessant zijn voor pijnbestrijding en ontspanning. Wanneer u een reflexzonetherapeut zoekt doet u er goed aan er een te kiezen die aangesloten is bij een beroepsvereniging. Iedereen mag zich namelijk zo noemen.
TENS
TENS is een afkorting voor Transcutane Elektrische Neurostimulatie. Door elektrische stimulatie van de huid kan de pijndrempel worden verhoogd. Het verminderd met name plaatselijke pijn, neemt dus niet alle pijn weg. Het apparaatje is zo groot als een pakje sigaretten. Er zitten twee elektroden aan verbonden die op de huid worden geplakt. Het apparaat blijkt effectief bij zestig procent van de gebruikers met chronische pijn. TENS heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk bij langdurig gebruik. Wel kan het effect na enige tijd afnemen. Het probleem is vaak het op de goede plaats aanbrengen van de elektroden.
Meer therapieën
Hieronder volgen nog een aantal therapieën zonder verder beschrijving.
Podo-orthesiologie
Cycloïde Vibratie Therapie (CVT)
Ademhalingstherapie
Bioresonatietherapie
Magnetisme
Orthomoleculaire therapie
Hoewel het begrijpelijk is dat mensen een oplossing zoeken voor hun problemen is het vaak zo, dat acceptatie van het gegeven alsmede met het opbouwen van een nieuw leven met Fibromyalgie, op termijn de beste remedie is om weer betekenisvol en waardig door het leven te gaan.

Meer weten? Neem contact op met www.heliosmedica.nl