Gaan deze boeren onze natuur redden? | Hans

Gaan deze boeren onze natuur redden?

De Arnhemse Markt vol tractors, gestreste kalveren en mest: zo verliep het boerenprotest. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) kwam onder andere in Arnhem in actie tegen plannen van de overheid om de stikstofproblematiek aan te pakken door de veestapel te verkleinen.
Schandalig! Piepjonge kalveren worden meegesleurd tijdens de demonstratie door voorman van FDF. 

Zo houden ze van hun dieren, opsluiten in een container of kalveren geen angst kunnen hebben.

Zie de video in De Gelderlander  onderaan op de pagina.

De veehouders van FDF kwamen vandaag ook naar de WUR campus. Er werd dwars door de bloemenweides gereden. Gaan deze boeren zich ook voor de natuur inzetten? De politie en WUR-medewerkers wisten de meeste tractoren naar het centrale evenementenveld te dirigeren. Daar stond de frietkraam al klaar. De veehouders naar de campus zijn gekomen voor een "ludieke actie", namelijk "mest dumpen, een symbolische daad waarmee ze naar eigen zeggen de biodiversiteit willen vergroten".
Er werd dwars door de bloemenweides gereden.

Melk wordt door koeien gemaakt en niet door de boeren. Een moederkoe is geen melkmachine. Dat zou je alleen niet zeggen als je ziet hoe ze wordt uitgemolken in de vee-industrie. Haar pasgeboren kalfje wordt bij haar weggehaald. Ondertussen moet ze meer en meer melk geven, ook als ze weer zwanger is. Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat een koe veel meer melk moet geven dan tien jaar geleden. Als ze compleet uitgeput is en minder melk geeft, gaat ze na circa vijf jaar naar de slacht. Terwijl ze wel 25 kan worden. Dit kán toch niet?
Wie neemt het voor haar op?

Help mee om de schokkende waarheid te onthullen!Om de klimaat- en stikstofdoelstellingen te halen moet in sommige gebieden de landbouw verdwijnen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Maar waarom moet de uitstoot van stikstof eigenlijk omlaag? Vijf vragen.

Caring Farmares
De omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw is voor veel boeren een hele puzzel. Sommigen begonnen al jaren geleden en anderen zetten pas net de eerste stappen.

Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

3 comments