#GASWINLOCATIE 🤓 In Nederland zijn er nogal wat gaswinlocaties die niet in gebruik zijn , maar zodra de nood aan de man is kunnen deze locaties zo in gebruik worden genomen. Toch heerst er de angst dat wij geheel afhankelijk worden van buitendlands gas, terwijl er in Nederland nog diverse velden "klaar liggen".
De coronacrisis heeft nogal drastisch gevolg voor de eventuele productie van Nederlands gas , de gasprijzen zijn gigantisch gedaald en de exploitatiekosten zijn daardoor te hoog. Het ligt dan ook voor de hand dat als dit zo blijft er veel gas uit het buitenland ( VS en Rusland ) geimporteerd wordt.
De toekomst zal ĂŠĂŠn en ander uitwijzen of de op de foto getoonde locatie De Wijk 4 ooit geexploiteerd wordt.

GASWINLOCATIE  BIJ  DE  WIJK (Dr.)