Geneest God nog steeds, of is dat van vroeger?


Gratis boek over gebedsgenezing

Ik las op Facebook een bericht over een christelijk boek over gebedsgenezing. De auteur heeft van God opdracht gekregen het boek tegen alleen de verzendkosten weg te geven.

In Zijn grote goedheid en genade zorgde Hij er ook voor dat dit financieel mogelijk werd gemaakt. Veel mensen hebben dit boek besteld. Gratis, dus altijd mooi meegenomen en dan kun je zelf beoordelen of je het met de auteur eens bent.

Frontrunners Ministries 

gebedsgenezing

Ik heb het boek zelf ook besteld. Het is nog niet in huis, maar de mogelijkheid bestond om het in tienvoud te bestellen. Omdat ik ervan uitga dat het een goed boek is en ik het ook graag uitdeel aan anderen, heb ik die optie gekozen.

Het boek heet ‘Jezus aanraken’ en is geschreven door Tom de Wal, die samen met zijn vrouw de stichting Frontrunners heeft opgezet. Ze houden zich bezig met christelijk onderwijs door een Bijbelschool, boeken en nog veel meer.

Als je meer wilt weten over spreken in tongen en de uitstorting van de Heilige Geest, wat we gedenken met Pinksteren, kan ik het boek ‘Spreken in tongen; 50 redenen om te spreken in tongentaal’ aanraden. En nee; ik heb geen aandelen, maar ben wel enthousiast over dit boek en deze organisatie. Het boek zet je als christen in vuur en vlam voor de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen. Mij in ieder geval wel.

Moeten we stoppen met bidden voor de zieken? 

In de post op Facebook over het boek, stond een reactie van iemand die mij triggerde. Die persoon zei dat dat boek verboden zou moeten worden. Hij zei dat het op een teleurstelling uit kan lopen voor mensen die al lange tijd gebeden hebben tegen de ziekte die hen teistert, maar die toch niet genezen worden. Ik heb daarop gereageerd en besloten die reactie in deze blog te verwerken, omdat ik een groot geloof heb in gebedsgenezing. Ik vroeg me af of we dan maar moeten stoppen met bidden voor de zieken. 

Ik ben blij dat er boeken over gebedsgenezing op de markt zijn, omdat dit ook bemoedigend kan zijn voor mensen die ziek zijn. Ik ben dankbaar dat God in Zijn Woord zegt dat Hij niet verandert. Als Jezus niet verandert, doet Hij dus nog steeds dezelfde wonderen en tekenen als in de tijd dat Hij op aarde rondliep. Aangezien Hij toen mensen genas, geneest Hij ook in onze tijd nog steeds.

gebedsgenezing

En ja, ik weet dat mensen aan ziekte overlijden. We hebben een sterfelijk lichaam, maar God belooft ons wel dat we een onvergankelijk lichaam krijgen in de hemel en dat Hij alle tranen van onze ogen af zal wissen.  Er komt een tijd dat we dus een perfect lichaam hebben, waar geen ziekte meer in voorkomt en er geen dood meer zal zijn. Tot het zover is mogen wij hier op aarde bidden voor de zieken en geloven dat God geneest, ook als de artsen de hoop voor mensen opgeven. 

Getuigenis: broeder genezen door gebed 

Hans en ik hebben 3 jaar met een broeder gestreden tegen kanker. In de gemeente waar we toen zaten was er vrijwel niemand voor hem. Hij stond vaak alleen en ik ben niet zo’n prater, maar ik ging wel vaak bij hem staan. We zeiden niet veel, maar hij voelde wel dat hij niet alleen was en dat deed hem goed. 
gebedsgenezing

Op een dag zei hij dat hij naar het ziekenhuis ging, omdat hij zich al een tijd niet goed voelde. Hij heeft een paar zoons, maar hij was vastbesloten alleen naar het ziekenhuis te gaan. Ik heb op hem en op Hans ingepraat om niet alleen te gaan. Hij maakte zich zorgen over de uitslag van onderzoeken die hij al achter de rug had. Het kostte wat overredingskracht, maar Hans besloot tijd vrij te maken en onze broeder vond het eigenlijk wel fijn om niet alleen naar dat gesprek te gaan.

De uitslag van de onderzoeken was verpletterend. De grond zakte onder zijn voeten weg en ik denk dat ook Hans hard schrok. Hij bleek de ziekte te hebben, waarvan mensen de volledige naam vaak niet eens uit willen spreken. Ze spreken met respect, angst en ontzag over ‘K’. Hij had prostaatkanker. Deze vorm van kanker is medisch gezien niet te genezen.

Dit nieuws hoorde hij in de dagen voor kerstmis. De arts gaf aan dat hij nog maximaal een jaar te leven zou hebben. De schok was enorm. Na het gesprek kwam hij nog even bij ons thuis langs om wat te drinken. Ook ik schrok van de uitslag, maar het maakte ook een vechtlust los in mij. 

Dat gold overigens ook voor onze broeder, die al eerder wat wonderen van God had meegemaakt. Hij is door slechts één gebed verlost van een jarenlange rook- en drankverslaving.

We zijn gaan bidden en vechten tegen de prostaatkanker. We geloofden dat God een wonder zou doen en hem zou genezen.gebedsgenezing

Sikkelcelziekte 

We gingen altijd naar hem toe als hij chemo had gekregen. Hij kreeg dat gewoon thuis, heeft nooit in het ziekenhuis gelegen voor die kanker. We zagen God sterk bewegen. Hij kreeg visioenen van God voor zichzelf. Heel bijzonder. Op een dag was hij naar het ziekenhuis geweest voor een andere ziekte, waar hij eens in de zoveel tijd bloed voor moest laten prikken. Hemoglobine heet die ziekte, ook wel sikkelcelziekte genoemd. Ze zeiden in het ziekenhuis dat het wondje wel 24 uur kon blijven bloeden, dus het verbandje al die tijd moest blijven zitten. 
gebedsgenezing


Omdat we toch aan het bidden waren, stelde ik hem voor daar ook voor te bidden. En jawel, voor onze grote God is ook dit niet te klein om voor te bidden. Het wondje genas en die broeder voelde het. Hij trok tot mijn schrik zo het verband eraf. De wond was dicht en ik kon drukken wat ik wilde, maar er kwam geen bloed meer uit.

Ergens was ik wel verbaasd, omdat ik geloof in gebedsgenezing en zag dat God bewoog en genas als we voor hem baden. Het bloeden stopte niet alleen die keer direct, maar ook alle keren daarna als hij bloed moest laten prikken. Het was na een paar minuten al dicht.


Koorts wijkt voor God 

We hebben God sterk zien bewegen in die tijd. Op een dag had hij hoge koorts. We baden een keer samen met nog een broeder, die tegenover hem woonde. We hadden hem uitgenodigd om mee te bidden. De thermometer wist niet hoe hij het had. Eerst stond die op meer dan 40 graden. Daarna was hij te laag en na de 3e keer stond hij op het normale niveau en was de koorts verdwenen.


Op een gegeven moment moest hij terug naar het ziekenhuis voor controle. Hans was weer meegegaan ter bemoediging. De arts kon zijn ogen niet geloven, maar er was flinke verbetering zichtbaar. Hij bleef maar naar het scherm, naar onze broeder, naar zijn assistente en weer naar het scherm kijken…

gebedsgenezing

De arts zei zelfs samen te gaan werken met God. Hij zei dat hij zijn werk zou doen en die broeder moest doorgaan met bidden. Hij is genezen verklaard en heeft er nog zeker 5 jaar bijgekregen. Hij is een paar jaar geleden aan de gevolgen van een beroerte overleden en ‘thuis’ gekomen bij God. 

Dit is slechts één voorbeeld van iemand die genezen is door gebed. Ik ben zelf genezen van eczeem. Dat was menselijk gezien niet mogelijk, volgens mijn Joodse arts met wie ik een goede band had. Hij zei: “Tenzij God een wonder doet, kan je niet genezen”, wetende dat ik christen ben. En zo hebben wel veel meer voorbeelden van mensen die genezen zijn door God. 

Tot slot: dit boek is ook voor jou!  

Wat ik onder meer wil zeggen: dit boek kan een enorme zegen zijn voor mensen die ziek zijn en moet nooit verboden worden. Het moet juist aangemoedigd worden om te lezen en uit te delen. 
gebedsgenezing

Daarnaast ben ik er voorstander van dat veel meer christenen op gaan staan en in geloof gaan bidden voor genezing. Ik spreek dan niet alleen over lichamelijke klachten, want ook psychische klachten kunnen door gebed genezen worden.


Een luisterend oor en mensen naar het kruis wijzen en hen als ze willen in een gebed van berouw en bekering brengen, kan letterlijk levens redden en een totale ommekeer in de situatie van mensen brengen. Ook daar hebben we ervaring mee. 
God is groot! Geef Hem alle eer die Hem toekomt. Hij houdt van je. 
 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?