Toen ik het relaas over de Zondvloed las bracht ik het meteen onder bij het rijk van de fabels. Dit om verschillende redenen.
Ten eerste hoe kan een liefdevolle Schepper zijn zelfontworpen schepselen op zo een wrede manier ombrengen? Er bestaan toch wel mildere manieren, denk ik zo.
Bovendien vind ik dat de meeste mensen er in hun leven er het beste van proberen te maken in voor en tegenspoed.
Je kon toch niet alle mensen over één kam scheren? En wat deden ze trouwens totaal verkeerd?
Waren ze onzedig? Liepen ze rond in hun blootje?
Zijn wij dan zo niet geschapen? Wat is daar dan eigenlijk mis mee?
We hebben ook totaal geen zeggenschap gehad over de manier waarop we ons zouden voortplanten? Waren we niet monogaam genoeg? In de dierenwereld is monogaam zijn, zo te zien, niet aan de eerste orde.
Wat deden de mensen toen dan verkeerd?
Aten ze vlees, fruit en planten? Mochten ze dat niet?
Terwijl we toch zo gemaakt zijn?
We moeten elkaar wel opeten willen we niet van de honger sterven. Dan had de Schepper de lucht maar voedzaam moeten maken. Gewoon inademen, lekker makkelijk en heel wat aardiger.
Daarenboven het is toch geweten dat kakkerlakken, libellen, duizendpoten en andere insecten al van in het begin tussen de meercelligen rondliepen? Ze zijn zo sterk met hun genenmateriaal dat ze nu nog altijd te zien zijn.. Miljarden jaren later! Had Noah of iemand van zijn familie die dan in doosjes opgeborgen om mee te nemen?
 Dus....het is maar een verhaal, denk ik dan.

Maar zie, jaren later, lees ik dan over de kleitabletten.
Tot mijn verbijstering staat daar een heel verslag in over een Zondvloed. Die gebeurde rond 10.900 jaar voor onze tijdrekening. Op het eind van onze laatste ijstijd.
De Anunnaki hebben het, tot hun ontzetting, (van de meeste toch) gezien vanuit hun ruimtetuigen.

De uitleg is:
Om de 3600 jaar trekt de planeet Nibiru voorbij onze planeet.
Hij komt uit een ander zonnestelsel en maakt een enorme ellipsbaan om onze planeet voorbij te scheren. Hij komt in ons zonnestelsel voorbij Pluto, de kometengordel, Mars, Venus en dan voorbij onze aarde.
En toen was Nibiru, om één of andere reden, met zijn baan te dicht bij de zon, mars en onze planeet. Waardoor door de felle aantrekkingskracht van Nibiru vulkaanuitbarstingen overal op de aarde ontstonden. Zwavelregens stortten overal neer, enorme ijsschotsen gingen ontdooien en stortten met geweld in het water dat hen omgaf. Waardoor dan weer reusachtige tsunami's overal opdoemden. Het moet een heel spektakel voor de buitenaardsen geweest zijn. Om dan nog niet te spreken van al die wanhopige mensen die tevergeefs probeerden om hun 'achje' te redden. Wat zouden ze daar van gevonden hebben? Geen een met medelijden? Buiten Enki dan?  De wolken pakten zich ook zwaar, boven hen, samen. Waardoor dan weer onweer, bliksemschichten en regen. Het regende gedurende 40 dagen 'pijpestelen'. Alles overspoelde tot 3000 meter hoog.
Al goed zat daar Ziuzadra met zijn familie en duizenden verschillende dieren in paren bij elkaar, in een gigantische boot. Of waren het goed opgeslagen DNA deeltjes van alle dieren die er bestonden? Dat zou toch eigenlijk wel aannemelijker zijn.
De Anunnaki Enki, een wetenschapper, had daar voor gezorgd.
Noah of Ziuzudra is trouwens zijn zoon. Ontstaan uit hem en een aardse schone. Een hybride dus.

Enlil, de halfbroer van Enki, wist op voorhand dat zijn planeet dit onheil op onze aarde zou veroorzaken.
Maar hij was de aardmensen kotsbeu.
Ze hadden na eeuwen een goed leven verworven. Al moesten ze nog altijd wel als dienaren ,zonder preutelen, alle zware karweien voor de Anunnaki opknappen.
Maar ze mochten nu overal gaan en staan waar ze wilden.
Dat gaf natuurlijk wel wat problemen mee. Want de Anunnaki werden ook verliefd op de aardse schonen.

Daar was de Anunnaki Enlil de mede- aardheerser heel verbolgen over. Hij wilde zijn ras zuiver houden.
Want stel je voor dat er een hybride populair zou worden en de macht over nemen. Dat kon ook in Nibiru uiteindelijk gebeuren...
Daarom besloot hij om de mensheid niet te redden. Er waren er, volgens hem, al veel te veel.
De Anunnaki werden bevolen om niets van de komende ramp aan de mensen mee te delen.
Maar Enki, die de dienstbare mens genetisch had doen ontstaan zag zijn schepselen graag.
Hij wou de mensheid niet zomaar uitroeien.
Daarom verwittigde hij Ziuzudra. Hij moest een boot bouwen en alle DNA van de dieren die hij in zijn labo had liggen meenemen.
Wat Ziuzudra of Noah dan ook deed.

En zo zijn we er nog....oef...

Ik vind het verhaal van de Anunnaki dan toch nog leuker dan dit wat in de Bijbel staat.
Waarom moeten de machthebbers van de Kerken altijd zo de mensen onderduwen met hun beweringen van zware zonden die dan door een offer van een God moeten rechtgetrokken worden?
Al goed zijn de mensen tegenwoordig verstandiger geworden en laten ze zich door dat doem-gedenk  niet meer onderdrukken. Dat is absoluut voor niets nodig.

Gedachten in verband met de Zondvloed


Comment with a minimum of 20 words.
Monetization is required
39 comments