Tranen

Tranen zuiveren de ziel ....

en laten het verleden los ...

zodat we opnieuw kunnen creëren,

liefhebben en van mensen houden. #gedichtje 

gedichten