Geestelijke hulpverlening; de GGZ of pastorale counseling


Bij geestelijke problemen kun je naar specialisten

Als je geestelijke problemen hebt, kan je hulp zoeken bij de geestelijke gezondheidszorg. Je kunt je problemen neerleggen bij bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een psycholoog of psychiater. Deze mensen kunnen proberen je te helpen door met je te praten. Vaak komen ze ook met medicijnen aanzetten, die je emoties verdoven, maar niet tot de kern komen. De hulp door deze mensen kan zeer waardevol zijn en het is mogelijk dat ze je verder helpen in het leven.

Of naar Jezus Christus toe

Als christen ben ik geen groot voorstander van hulpverlening door psychologen en psychiaters, hoewel ik zeker niet ontken dat ze goed werk kunnen leveren. Ik zeg wel eens tegen een vriend, die al jaren van de ene psycholoog naar de andere psychiater kruipt, dat ik een veel betere hulpverlener ken dan de mensen waar hij naartoe gaat. Hij is ook gelovig en is het er ergens wel mee eens.

De Naam van deze Hulpverlener schrijf ik graag met een hoofdletter. Zijn Naam is Jezus Christus, de Zoon van de allerhoogste God. Bij Hem is geestelijk herstel te vinden. Ook Hij is door allerlei beproevingen heen gegaan. Hij weet wat het is en Hij is het die hart en ziel compleet kan genezen, zonder aan te komen zetten met allerlei therapieën of pillen. Hij zegt simpel: ‘kom tot Mij en Ik zal je rust geven’.

Met andere woorden houdt dit in dat Hij mensen oproept om tot berouw en bekering te komen en Hem te vragen de pijn in hun hart weg te nemen. Dit klinkt wat kort door de bocht, maar Hij is beter dan welk mens dan ook in staat om ons te genezen. Pastorale counseling is vaak wel belangrijk als mensen problemen hebben. Het is wel van belang dat de pastoraal werker weet waar hij/zij mee bezig is en zich ingelezen heeft.

Dit is ook mijn ervaring

Ook ik ben in mijn leven door grote geestelijke problemen gegaan en ben zelf ook wel eens naar een maatschappelijk werkster geweest. Dit loste mijn problemen niet op. De pijn van gebeurtenissen waar ik doorheen ben gegaan, werd er niet minder van. Ik heb zelfs serieus overwogen om een eind aan mijn leven te maken. Ik had een zeer negatief zelfbeeld en dacht dat het beter was als ik er niet meer zou zijn. Wat ben ik blij dat het nooit tot een serieuze en gelukte poging is gekomen! Wat ben ik God dankbaar dat Hij in mijn leven kwam!

Ik kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat ik wilde weten of het terecht was dat ik God afwees. Ik besloot dit uit te zoeken en kreeg een bijzondere ervaring met God. Hij nam de angst om dood te gaan weg en dat bracht een enorm enthousiasme voor Hem teweeg. Vanaf dat moment ben ik nooit meer weggegaan uit Gods koninkrijk. Ik begon Hem te zoeken in gebed, luisterde veel naar christelijke muziek, ging de Bijbel lezen, ging allerlei christelijke getuigenisboeken lezen van mensen die God ervaren hadden in hun leven en begon te evangeliseren. God bracht herstel, doordat ik leerde om bepaalde mensen met heel mijn hart oprecht te vergeven, maar ook door krachtig gebed van mensen die echt luisterden, bereid waren na te denken over wat ik nodig had en me niet alleen heel liefdevol troosten en met me praten, maar ook heel krachtig voor me baden.

Deze counselinggesprekken hebben me geholpen om allerlei gebeurtenissen uit het verleden te verwerken en een plaats te geven, maar ook om af te rekenen met bepaalde zonden die voorkwamen uit pijn en verdriet in het verleden, zodat ik mijn leven meer op orde heb gekregen. De belangrijkste rol is niet weggelegd voor de pastoraal werkers, maar voor God Die door mensen heen werkt. Praten kan mensen richting geven, maar er is niets belangrijkers dan krachtig en gelovig gebed. God is de grote Heelmeester Die mensen compleet geneest. 

Praten kan mensen ook ernstig beschadigen, als mensen niet weten waar ze mee bezig zijn. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld psychologen, maar ook pastoraal werkers of mensen die zich zo noemen, kunnen mensen beschadigen door hun woorden. Het is belangrijk dat je goed weet waar je mee bezig bent als je met mensen in gesprek gaat. Hans en ik lezen veel boeken over dit onderwerp, omdat wij ons ook wel bezig houden met counselinggesprekken als ervaringsdeskundigen.

Vergeving is een sleutel

Het is zo dat als je in gebed tot God uitspreekt dat je iemand vergeeft, het ook echt zo is voor Hem. Aan het begin zul je daar misschien nog niets of niet veel van merken en kunnen je emoties op dat gebied nog niet hersteld zijn. Later zul je echter merken dat er herstel begint te komen. Dat is wat ik zelf ook merkte. Ik begon anders over mensen te denken die ik moest vergeven. Voor mijn vader kreeg ik zelfs begrip, omdat ik na ging denken over hoe zijn eigen leven was verlopen. Dat heeft mij heel erg geholpen bij het herstel. Vergeven is dus niet in de eerste plaats iets voor de ander, maar vooral voor jezelf. De pijn in je hart wordt verzacht. Onvergevingsgezindheid kan mensen ook letterlijk lichamelijk ziek maken en zelfs tot de dood lijden. Vergeven is geen emotie, het is niet iets dat pas mogelijk is als de pijn in je hart weg is, of als de persoon of personen die je iets hebben aangedaan, je om vergeving hebben gevraagd. Het is simpel een beslissing die je kunt nemen.

Als je het idee hebt dat je de kracht nog niet hebt, mag je naar God toe gaan en Hem vragen je die kracht te geven. Je kunt ook aan oudste in (of buiten de gemeente of kerk) een pastoraal werker of een broeder of zuster in de kerk die je vertrouwd vragen met en voor je te bidden. Er zijn heel goede organisaties die via internet werken en waar je veel steun kunt vinden. Het effect is hetzelfde. Je praat het gedrag niet goed en straf is nog steeds op zijn plaats. Voor jou als slachtoffer zal het echter rust opleveren en het kan zelfs zo zijn dat je lichamelijk geneest als je ziek bent door die onvergevingsgezindheid.

Dit geldt overigens ook als je niet in God geloofd of wel in Hem geloofd, maar Hem nog nooit gevraagd hebt jouw eigen zonden te vergeven. Vergeven is en blijft noodzakelijk. Ren naar God, vraag Hem je te helpen en Hij zal rust en vrede in je hart brengen. Bedenk dat Jezus zelfs de mensen vergaf die Hem kruisigden. Hij zei dat ze niet wisten wat ze deden. Laten dat ook jouw woorden zijn, zodat je rust en vrede kunt vinden bij de Zoon van de allerhoogste God.

Pastorale hulpverleningsorganisaties

Heb je behoefte aan een goed gesprek of gebed, dan kun terecht bij de volgende organisaties: