Geloof, lees en doe de Bijbel {over het leven van D.L. Moody}


Christenen veranderden de wereld. In een aantal blogs - zo is het plan - kijk ik naar de levens van christenen, die in de loop der eeuwen een belangrijke invloed op de wereld, op de samenleving hadden. We zien hierin hoe God door mensen heen beweegt om Zijn grote plan met deze aarde en de mensheid ten uitvoer te brengen.

In deze aflevering kijken we naar Dwight L. Moody. Hij leidde honderden mensen tot bekering door zijn prediking.

De jeugd van D.L. Moody

Dwight L. Moody leefde van 5 februari 1837 tot 22 december 1899. Zijn vader stierf op jonge leeftijd, waardoor zijn moeder achterbleef met haar 9 kinderen. Ze hadden het financieel behoorlijk slecht. Alleen door de hulp van enkele ooms kon het gezin gelukkig in leven blijven.

Vanwege de armoede in het gezin moest hij na de lagere school gaan werken, om inkomsten binnen te brengen. Hij besloot op zijn 17e naar het 150 kilometer verderop gelegen Boston te gaan, om daar werk te zoeken.

Wat hij toen nog niet wist, was dat die beslissing zijn leven en de levens van vele anderen zou beïnvloeden. Hij mocht bij een oom werken, maar die stelde wel als voorwaarde dat hij naar de kerk en de zondagsschool zou gaan. Aangezien hij niet veel te kiezen had, nam hij het aanbod direct aan. Op de zondagsschool kwam hij in aanraking met het evangelie van Jezus Christus en de Bijbel.

Zondagsschoolleider vertelt over Gods liefde

Die zondagsschool werd geleid door Edward Kimball. Moody was niet bepaald bekeerd. Hij had geluk dat Edward Kimball zijn roeping uiterst serieus nam. Op een dag besloot Kimball naar de schoenenwinkel te lopen, waar Dwight werkte.

Hij wist dat de toen 18-jarige Dwight L. Moody tot berouw en bekering moest komen. Hij vertelde simpel over de liefde van Christus Jezus voor Dwight en dat de Heer graag wilde dat Dwight Hem ook lief zou gaan krijgen.

Dwight reageerde positief en gaf zijn leven aan Jezus. Dit had Kimball niet direct verwacht. Hij was dus blij verrast. Dwight L. Moody veranderde van binnenuit. Hij vond het opeens fijn om naar de kerk en de zondagsschool te gaan. Dat was voorheen wel anders.

Wat zo mooi is aan dit verhaal, is dat Moody later een oom van Edward Kimball tot bekering zou leiden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dat blijkt wel weer.

Vertrek Moody naar Chicago heeft gevolgen

Op een gegeven moment besloot Moody naar Chicago te gaan, omdat hij verwachtte daar een goede toekomst tegemoet te gaan. Hij kwam ook daar in een schoenenwinkel te werken als verkoper. Dit legde hem financieel geen windeieren.

Niet lang daarna kwam hij erachter dat er een kleine zendingszondagsschool was, waar hij terecht kon als onderwijzer. Hij moest wel zijn eigen leerlingen bij elkaar zoeken, omdat er al meer dan genoeg onderwijzers waren. Hij kreeg veel arme kinderen bij elkaar door ze snoepgoed aan te bieden. Dat werkte uitstekend en het aantal zondagsschoolkinderen nam snel toe.

Hij besloot zelf een zondagsschool te beginnen en had een positief resultaat van ongeveer 1500 kinderen in een paar jaar tijd, die daardoor in aanraking kwamen met het evangelie.

Andere onderwijzer

Een andere onderwijzer werd op een gegeven moment ernstig ziek en zou binnen afzienbare tijd komen te overlijden. Hij vond het verschrikkelijk dat hij nog nooit een meisje uit zijn klas tot berouw en bekering had geleid. Ze besloten met z’n tweeën per rijtuig langs alle huizen van die meisjes te gaan. Dit had tot resultaat dat alle meisjes in die klas tot bekering kwamen.

Op het moment dat de leraar moest vertrekken, namen alle meisjes uit zijn klas op het station afscheid van hem. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat ze hem zagen. Deze gebeurtenis had een grote invloed op Dwight L. Moody. Er werd een vuur voor zielen in hem zijn hart ontstoken, dat nooit meer geblust is.

Soldaten tot Jezus leiden vlak voor hun dood

In de tijd dat de burgeroorlog uitbrak besloot hij niet in dienst te gaan. Hij wilde geen mensen doden. Wat hij wel deed, was het leger volgen. Daardoor maakte hij grote veldslagen van dichtbij mee. Op die manier heeft Moody heel veel soldaten nog vlak voor hun dood tot berouw en bekering kunnen leiden. Deze mensen zijn nu in de hemel, omdat hij zich op wilde offeren voor hen.

Na de burgeroorlog ging hij terug naar Chicago, waar hij weer doorging met zondagsschoolwerk. Hij werd ook actief in het YMCA-werk. Deze organisatie werkt vanuit een christelijke achtergrond met en voor jongeren. Samen met een zangleider leidde hij de grootste opwekkingsbijeenkomsten van de negentiende eeuw.

Ondanks dat was hij nog niet tevreden. Hij besloot het advies van een arts om een zeereis te maken met zijn vrouw op te volgen. Dit was beter voor haar gezondheid. Hij besloot naar Engeland te gaan en ook daar gebeurde iets dat grote invloed op zijn leven had. Hij hoorde dat iemand zei: ‘De wereld moet nog zien wat God zal doen met en door een man, die Hem geheel is toegewijd”.

Moody vervuld met de Heilige Geest

Terug in Chicago begon hij weer te preken. In die tijd werd hij ook krachtig vervuld met de Heilige Geest van God, nadat hij daarvoor gebeden had. Dit had effect. Hij preekte niet anders dan voor die tijd, maar honderden mensen kwamen tot berouw en bekering. Zijn leven is dus duidelijk vruchtbaar geweest. Vele mensen zijn God in de hemel aan het dienen, doordat ze onder zijn prediking kwamen te staan. 

Voor Moody was het evangelie een manier van leven, die op dat moment zekerheid en geluk bracht en later eeuwig leven bij God in de hemel. "Geloof de Bijbel, lees de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt," waren de woorden die hij eens sprak en waarbij ik me aansluit.

Hij overleed vrij plotseling, kort nadat hij de gedenkwaardige woorden had gesproken: "Op een dag zul je in de krant lezen dat D.L. Moody uit East Northfield dood is. Geloof er geen woord van!  

Op dat moment zal ik meer levend zijn dan ik nu ben. Ik zal dan naar boven zijn gegaan, dat is alles, uit deze oude aardse tent naar een huis dat onsterfelijk is - een lichaam dat niet kan sterven, door de zonde niet geraakt kan worden, een lichaam gelijk aan Zijn glorieuze lichaam [..] Ik ben naar het vlees geboren in 1837, geestelijk ben ik in 1856 geboren. Dat vleselijke zal op een dag mogelijk sterven. Maar wat uit de Geest geboren is, zal voor eeuwig leven."

2 Korintiërs 5:11-21 is mijn motivatie om te getuigen

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één Mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 

 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. 

En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?