Geen mens is zo aanwezig als de mens die wordt gemist