Als generalist zie ik de voordelen van specialsten, zeker in deze tijd komen ze eenvoudiger aan nieuwe opdrachten, mits het de gevraagde specialisatie betreft. Ik zie ook nadelen, zeker nadat ik ergens mijn frustratie postte over een onderwerp waar ik met mijn dementerende, maar nog altijd thuis wonende moeder, tegenaan liep. Vanuit de zorghoek werden mij allerlei oplossingen aangedragen, overigens allemaal vanuit hetzelfde gedachtegoed, zeer goed bedoeld, maar juist in de situatie waar ik tegenaan liep niet bruikbaar. Daarnaast was ik zelf heus wel in staat tot een oplossing te komen, mijn oplossing was veel eenvoudiger en sneller, maar wel een beetje buiten de box en buiten de gebaande paden gedacht.

Het viel me ook op dat er direct een oplossing werd geopperd, zonder verder vragen te stellen, alsof het probleem uit alleen die frustratie bestond en er niet allerlei randzaken waren waar rekening mee gehouden moest worden. Ik heb ooit een training "coachen op maat"gevolgd en daarin werd mij juist geleerd te luisteren en door te vragen, af en toe iets te opperen, maar alleen globaal, zodat de gecoachte persoon zelf de oplossing kon vinden. Deze oplossing zal dan beter bij de persoon en diens situatie passen, heeft meer draagvlak en is waarschijnlijk ook beter toegespitst op het daadwerkelijke probleem.

Als #generalist is mijn grote voordeel bij bedijven vaak dat ik me voor dom kan houden, ik ken het bedrijf en soms de bedrijfstak niet, dus het is niet gek als ik "domme" vragen stel vanuit een stukje onwetendheid, waardoor ik in staat ben de onzin van bepaalde werkwijzes te detemineren en dit ook door de mensen die ik spreek in kan laten zien. Het nadeel van mij als generalist is dan wel dat ik met een specialist in overleg moet om te zien of ik in mijn onwetendheid niet iets gemist heb waardoor de nieuwe oplossing wellicht nog aangepast moet worden, maar de stappen die we maken zijn vaak groot en Specialisten zijn handig, maar die kijken naar problemen vanuit hun specialisme en hebben daarbij niet altijd de meest efficiënte blik op de situatie, generalisten missen soms essentiële procesonderdelen of redenen om op een bepaalde manier te handelen, maar samen heb je een goed team waarmee je stappen kan zetten in het verbeteren van je #bedrijfsprocessen en #werkprocessen . #specialist

Generalist