Geo-engineering: de noodrem voor klimaatverandering?


In de wetenschap en zelfs bij de VN gaan stemmen op over een zeer ingrijpende technologische noodrem om opwarming van de aarde tegen te gaan: geo-engineering. Dat zijn futuristische technieken om de zon te dimmen of om broeikasgassen grootschalig uit de lucht te zuigen. Het gaat van ruimtespiegels tot zonnesluiers tot superalgen.

Is dit de oplossing voor het klimaatprobleem of zijn de gevaren groter dan de beloften?

Filosoof Jessica van der Schalk en ik spraken erover met met Behnam Taebi, universitair hoofddocent aan de TU Delft, onderzoeker aan Harvard en wetenschappelijk directeur van het Delft Safety and Security Institute.
Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.