Geschreven door Thierry P. Dinjens 

We weten inmiddels dat het, helaas, slecht gaat met veel soorten vlinders en dat er dus ieder jaar minder vlinders te zien zijn. Als oorzaak wordt de intensieve landbouw met een hoge stikstofuitstoot genoemd. Stikstof slaat neer op de bodem en zorgt voor veel voedsel in de grond en veel bloemen gedijen juist daar waar weinig voedsel voorradig is en juist van die bloemen leven veel vlinders. Ook de klimaatverandering is een oorzaak; we krijgen extremere weersomstandigheden met dan weer lange periodes van droogte en dan weer extreme regenval. Vlinder passen zich niet snel genoeg aan om hiermee om te gaan.
Dit alles gezegd hebbende: er zijn ook vlinders die altijd talrijk zijn en zelfs nog in aantallen toenemen. Zij leven op planten die er altijd zijn, zoals muur (vogelmuur en grasmuur bijvoorbeeld) en zuring (ridderzuring en veldzuring). Een dergelijke vlinder is de gestreepte goudspanner die we aantroffen in het Leijpark. De nachtvlinder wordt makkelijk verstoord en vliegt dan even op. Zij zoekt in de nacht naar voedsel, maar overdag is zij dus ook regelmatig te zien. En het is niet het bekende koolwitje of de citroenvlinder of de dagpauwoog die we allemaal wel kennen. Het is een nachtvlinder die minstens even fraai is. Veranderende omstandigheden doen ons niet enkel anders leven, maar ook anders kijken. En wie anders kijkt vindt altijd wel weer ergens schoonheid, zeker in het Leijpark..

Gestreepte Goudspanner