Wat houdt de vergunningsplicht van de WFT in


Elke financiële instelling die een van de hieronder genoemde werkzaamheden uitvoert is verplicht om een vergunning te hebben. Deze vergunning op basis van de WFT regels wordt verstrekt door het AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het is mogelijk om een of meerdere vergunningen te bezitten van de 6. Voor elk onderdeel waar een vergunning is verkregen mogen de werkzaamheden uitgevoerd anders niet. #financien #afm

Wie hebben een vergunningsplicht

In principe moet elke financiële instellingen die een van de volgende werkzaamheden uitvoert een #vergunning hebben (aanbieden, bemiddelen, adviseren, gevolmachtigd agent en het bemiddelen van herverzekeringen). Banken en verzekeringsmaatschappijen hoeven niet apart gekeurd te worden omdat deze op andere gebieden al grondig getoetst zijn. In het artikel over 'welke financiële prducten en diensten vallen onder de WFT' kun je meer lezen wat de werkzaamheden precies inhouden. Het is niet altijd nodig dat de financiële dienstverleners zelf beschikken over een vergunning. Zo kan het zijn dat de financiële instelling een vergunning heeft en dat de financieel adviseur zelf geen vergunning heeft. De instelling moet dan zorg dragen dat de adviseur wel de genodigde kennis in huis heeft om een advies te kunnen geven. Zo iemand wordt een verbonden bemiddelaar genoemd de bemiddelaar mag alleen advies geven over de producten die de financiële producten waar die bij aangesloten is. De vergunningen die de #WFT hanteert zijn:

 • Basis (niet impactvolle (simpele producten).
 • Verzekeren leven (levensverzekeringen en pensioenen).
 • Verzekeren schade (particulier of bedrijven).
 • Hypothecair krediet (hypotheken en andere aanverwanten producten).
 • Consumptief krediet (consumptieve kredieten).
 • Volmacht (gevolmachtigde bedrijven).

Wanneer vervalt de vergunningsplicht

De AFM kan besluiten om de vergunning in te trekken er mogen geen werkzaamheden meer uitgevoerd worden waarvoor de vergunning is ingetrokken. De #vergunning wordt ingetrokken als de persoon komt te overlijden. In het geval van een instelling als deze ophoudt te bestaan door een fusie of splitsing. Er kan bij fusie of splitsing wel opnieuw een vergunning verkregen worden maar dan moet de instelling eerst opnieuw getoetst worden aan de voorwaarden.

Wanneer wordt de vergunning ingetrokken

Mocht de instelling of de persoon een grove fout hebben gemaakt of expres verkeerd advies hebben gegeven om bijvoorbeeld meer provisie op te strijken volgt er eerst een waarschuwing. Het verschilt per geval maar na een tweede waarschuwing wordt de vergunning ingetrokken en kunnen de werkzaamheden niet voortgezet worden. De AFM kan op de volgende gebeurtenissen de vergunning intrekken.

 • Op verzoek van de vergunninghouder zelf.
 • Bij de aanvraag van de vergunning blijken achteraf onjuiste informatie te zijn opgegeven.
 • De vergunninghouder heeft surseance van betaling aangevraagd is zit in een faillissement.
 • De vergunning is 12 maanden niet meer gebruikt. De houder heeft 12 maanden in het vakgebied geen werkzaamheden verricht.
 • De houder heeft zich niet gehouden aan de permanente educatie of heeft de toetsen niet met een voldoende afgesloten.
 • De vergunninghouder heeft de werkzaamheden voor langer dan 6 maanden gestaakt.
 • De vergunninghouder houdt zich niet aan de door de wet gestelde eisen (WFT).

Samenvatting

De financiële instelling of de financieel adviseur heeft een vergunning nodig om een van de hier eerder genoemde werkzaamheden uit te mogen voeren. De vergunning oftewel certificaat wordt uitgegeven of ingetrokken door de AFM. De vergunning vervalt bij overlijden van de persoon die de vergunning heeft verkregen of bij een instelling als die ophoudt te bestaan door middel van een fusie of splitsing. De Autoriteit Financiële Markten kan op de volgende gebeurtenissen de vergunning intrekken: op verzoek van de houder, werkzaamheden zijn gestaakt (6 maanden) of niet uitgevoerd voor 12 maanden of de houder heeft zich niet gehouden aan de door de wet gestelde eisen (WFT). De vergunning wordt overigens niet meteen na een eerste fout ingetrokken dit verschilt per geval. Het is belangrijk of te weten of het gaat om een fout of om expres een verkeerd advies te geven om als houder meer geld te kunnen verdienen. In de meeste gevallen volgen er eerst een aantal waarschuwingen. #banken #verzekeraars #klachten #geld #geldzaken