Wat is een kapitaalverzekering


Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die op een vooraf gesproken datum tot uitkering komt bij leven of bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering). In een gemengde verzekering is het mogelijk om zowel bij overlijden als bij leven een uitkering te ontvangen. Een andere variant van de kapitaalverzekering is de KEW (kapitaalverzekering eigen woning). De verzekering is bedoeld voor de aflossing van de hypotheekschuld.

Welke vormen van een overlijdensrisicoverzekering bestaan er

Een overlijdensrisicoverzekering kan je afsluiten voor jezelf of afsluiten op het leven van je partner. In alle gevallen komt de kapitaalverzekering alleen tot uitkering als de premie voor de verzekering op tijd is voldaan.

 • Een levenslange verzekering en komt dus altijd tot uitkering op een bepaalde datum al is de verzekerde nog in leven of niet.
 • Een verzekering die een uitkering geeft als de verzekerde overlijdt voor een bepaalde datum (tijdelijke kapitaalverzekering).
 • Kapitaalverzekering die op een vast datum tot uitkering komt (kapitaalverzekering op vaste termijn).
 • Kapitaalverzekering afsluiten op het leven van de andere partner. Deze vorm wordt wel de kruislingse kapitaalverzekering genoemd. Het is hierbij belangrijk dat de partner voor de ander zijn of haar premie betaald alleen dan kan er formeel gezien een uitkering ontvangen worden als de partner overlijdt.

de kapitaalverzekering eigen woning

De KEW is aantrekkelijk voor mensen die door middel van een verzekering willen sparen om de hypotheekschuld mee af te lossen. Je bent verplicht om de sparen in een dit verzekeringsproduct. Het geld wordt op een zogenoemde blokkeringsrekening gestort en daar kan geen geld vanaf gehaald worden voor leuke zaken als een vakantie of een nieuwe auto. Er kan een periode van 15 of 30 jaar niet aan het geld gekomen worden tenzij je tussentijds gaat verhuizen naar een andere woning. De voorwaarde om een KEW aan te vragen zijn: het moet gaan om een eigen woning, kapitaalverzekering moet afgesloten worden bij een erkende verzekeraar en dit product moet een vorm van een levensverzekering zijn. Het voordeel van een KEW zit hem in de renteontvangsten in de verzekering. Deze opgebouwde rente wordt belast als inkomsten uit de eigen woning. Net als bij het eigenwoningforfait kan alleen er maar in eigen woning aangemerkt worden als hoofdverblijf, dit geldt ook voor de KEW. Echter kan de oude woning nadat de woning te koop staat nog 2 jaar aangemerkt worden als eigen woning. De woning nog dan nog geen nieuwe eigenaar hebben. De hypotheekrente van zowel de oude als de nieuwe woning kunnen in sommige gevallen beide aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

Fictieve uitkering

In principe is het rentevoordeel die je geniet van de eigen woning door de wet gesteld op 30 jaar. Dit betekend dat de kapitaalverzekering ook voor die periode afgesloten wordt en dan tot uitkering komt om de hypotheek af te kunnen lossen. Een fictieve uitkering is een uitkering die gedaan wordt omdat er om bepaalde redenen niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de KEW. Bij de volgende gebeurtenissen komt de KEW tot een fictieve uitkering.

 • Kapitaalverzekering voldoet niet meer aan de hierboven genoemde de voorwaarden.
 • Kapitaalverzekering wordt afgekocht door de verzekeringnemer.
 • Kapitaalverzekering wordt ingebracht in een onderneming.
 • De verzekeringnemer gaat emigreren naar het buitenland.
 • De KEW is voor een gedeelte tot uitkering gekomen.
 • De premies voor de verzekering worden niet meer voldaan door de verzekeringnemer.
 • De KEW is ouder dan 30 jaar. De KEW kan maar maximaal en periode van 30 jaar

Conclusie

Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering die bij leven of bij overlijden tot uitkering komt. Er bestaan 2 verschillende vormen van de kapitaalverzekering: sparen voor de aflossing van de hypotheek (KEW) en een uitkering op een bepaalde datum als de verzekerde in leven is of is overleden. Het is ook mogelijke om de verzekering af te sluiten op het leven van de partner. De verzekering komt dan tot uitkering als de ene partner de premie voor de andere partner heeft betaald.