Waaruit bestaat de kostprijs van een verzekering


Nederland kent 3 verschillende soorten verzekeringen. Dit zijn: volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en particuliere verzekeringen. De eerste twee zijn bedacht door de overheid. Voor deze verzekeringen zijn alle mensen verzekerd zonder hier iets voor te doen. Deze verzekeringen hoef je niet zelf af te sluiten. De particuliere verzekeringen worden door de mens wel zelf afgesloten en hiervoor betaalt iedereen dan ook verschillende premies. #verzekering #zorgverzekering #volksverzekering #kostprijs

De particuliere verzekeringen

Particuliere verzekeringen zijn verzekeringen die je zelf afsluit. Sommige zijn verplicht (WA-verzekering voor de auto en de zorgverzekering). Andere kan je afsluiten omdat je de gevaren of andere gebeurtenissen wil #financieel wil afdekken. Als er dan iets misloopt (brand, overstroming) en de verzekering komt tussen dan betaalt de verzekeraar een uitkering waarmee je nieuwe spullen kunt kopen of je huis te renoveren (bijvoorbeeld bij een brand) of om de kosten te dekken bij de zorg.

De opbouw van de kostprijs van een verzekering

De kostprijs voor de particuliere verzekeringen bestaan uit de volgende 3 componenten:

 • De premie
 • Poliskosten of incassokosten
 • De assurantiebelasting

Op de #assurantiebelasting heeft de verzekeraar zelf geen grip. Die wordt door de overheid bepaald. De overige 2 componenten worden vastgesteld door de verzekeraar, waarbij de premie de belangrijkste is. De premie bestaat uit veel componenten om de kosten te kunnen dekken en uiteindelijk winst te kunnen maken.

De premie

De premie is voor de verzekeraar het belangrijkste omdat hier niet alleen de kosten worden gedekt voor het risico dat de verzekeraar loopt om de verzekering aan te bieden aan haar klanten. De meeste kosten hebben hier eigenlijk helemaal niets mee te maken. Het zijn de 'werkingskosten' van de verzekeraar voor zijn bedrijfsvoering. De premie bestaat uit onder andere de volgende kosten:

 • Reservering voor het uitkeren van schadebedragen: het risico dat de verzekeraar loopt om de verzekering aan de bieden aan haar klanten.
 • Huisvestingskosten
 • Personeelskosten
 • Reclamekosten
 • Kantoor en administratieve kosten
 • Provisiekosten: kosten die betaald moet worden aan de financieel adviseur omdat die de verzekeraar heeft aangedragen voor de meest geschikte.
 • Winstopslag.

Poliskosten en incassokosten

De poliskosten moeten altijd betaald worden als je voor de eerste keer een verzekering afsluit. Poliskosten zou je kunnen zien als het inschrijfgeld dat je betaalt voor de sportvereniging. Overigens worden deze kosten vaak nogmaals in rekening gebracht als de polis aangepast moet worden. Die aanpassing kan bijvoorbeeld zijn: om het verzekerde bedrag aan te passen, gezinsleden toe te voegen aan de polis en wijzigingen in de dekkingen. Incassokosten zijn in de meeste gevallen verwerkt in de poliskosten maar het kan zijn als je de rekening niet op tijd betaald dat dan deze kosten extra in rekening worden gebracht. Incassokosten zijn kosten voor te late betaling van de rekening. Incassokosten mogen pas geheven worden als er eerst een aanmaning is verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen en de gevolgen van niet op tijd betalen in de aanmaning zijn vermeld.

Assurantiebelasting

De assurantiebelasting is simpelweg bedoeld om de staatskas van de overheid te spekken. De assurantiebelasting staat nu nog op 7,5%. Het is een vorm van inkomsten op belastingen net als: BTW, motorrijtuigenbelasting, invoerrechten, accijnzen en dividendbelasting.

Bij een aantal verzekeringen moet nu (nog) geen assurantiebelasting betaald worden:

 • Alle vormen van levensverzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Zorgverzekering
 • Hagelschadeverzekeringen
 • Broeikasglasverzekeringen (met uitzondering van de glasverzekering)
 • Transportverzekeringen (met uitzondering van de pleziervaartuigen)
 • Alle verzekeringen die worden herverzekerd.

Samenvatting

De premie bestaat niet alleen uit de dekking voor schadebedragen door de verzekeraar. De meeste kosten hebben daar helemaal niets mee te maken. Een verzekeraar kan op deze manier 2 keer winst maken op de premie. In de premie zit al een bedrag voor winstopslag verwerkt en de kosten worden voor een groot deel ook doorberekend aan de klant. Stel dat de klant geen schademeldingen doorgeeft dan maakt de verzekeraar ook op deze post een kleine winst. In het slechtste geval dient een klant veel schademeldingen in en dan is het andersom, dan maakt het verzekeraar verlies op die polis.