wat houdt de wet wwft in


De afkorting Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is samen met de DNB (De Nederlandse Bank) verantwoordelijk voor een goede en gezonde financiële markt daar hoort de Wwft ook bij. Het toezicht geldt voor de volgende financiële instellingen:

 • Beleggingsondernemingen
 • Banken
 • Overige financiële dienstverleners

Waarvoor is de Wwft opgesteld?

De overheid heeft samen met de AFM en DNB de wet voor het toezicht op Wwft opgesteld om 2 zaken te kunnen controleren en/of tegen te gaan. De eerste is het voorkomen van het witwassen van geld en de tweede is het voorkomen van het financieren van projecten die met terrorisme te maken hebben. Onder het witwassen van geld wordt verstaan; het doen van activiteiten die illegaal zijn. Dit geld wordt in de meeste gevallen niet opgegeven aan de Belastingdienst en hierdoor loopt de overheid inkomsten mis. In sommige gevallen wordt er met dit illegaal verdiende geld, projecten gefinancierd die ook illegaal zijn of zelfs met terrorisme te maken hebben. De overheid wil het witwassen van geld (eigenbelang) en terrorisme (belang voor de burgers in de wereld) bestrijden. De financiële dienstverleners (vooral banken) moeten toezicht houden op ongebruikelijk transacties. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een persoon die veel contant geld stort op een bankrekening (kan die duiden op geld dat is witgewassen) of als iemand geld stort naar een verdachte tegenrekening. Als een dienstverlener zoiets ziet moet hij dit melden bij de AFM of DNB.

Welke transacties worden er gecontroleerd?

Als een dienstverlener een van de onderstaande ongebruikelijke transacties traceert of het vermoeden dat er iets niet helemaal klopt dan moet hij dit melden.

 • Het telkens debiteren en crediteren van rekeningen.
 • Het vaak omwisselen van valuta’s.
 • Uitkeringen van een levensverzekering.
 • Verstrekken van een hypotheek.
 • Het openen van een rekening (voor geld, beleggingen en andere waarden die op een rekening gehouden kunnen worden.
 • Het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst.
 • Het in bewaring nemen van (munten, biljetten, effecten en andere waarden).

De volgende transacties worden door de financiële dienstverleners niet gecontroleerd omdat de Wwft niet van toepassing is op deze transacties.

 • Een pensioenverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Een verzekering zonder premievrije waarde.

Op het eerste gezicht zijn dit normale transacties die iedereen weleens heeft gedaan. De financiële dienstverleners moeten deze transacties elke keren testen of de transacties gebruikelijk of een ongebruikelijk van aard zijn. Dit doen ze door middel van indicatoren.


De indicatorenlijst voor banken

MeldcodeOmschrijving van de indicator
B0510100Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in Landen of gebiede, die door de Minister van Financien en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.
B0510111Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIUN) worden gemeld.
B0510133Contante transacties met een waarde van € 15.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
B0510211Tranacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Bron: http://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/wwft/Indicatorenlijst%20behorende%20bij%20de%20WWFT.ashx

De indicatorenlijst voor levensverzekeraars en assurantietussenpersonen zijn hetzelfde alleen gebruiken die voor de meldcode geen 'B' maar een 'L'. Op deze manier weet de AFM of DNB wat voor een soort dienstverlener deze transcactie doorgeeft.

Ongebruikelijke transacties 2004

OngebruikelijkVerdacht
Money transfer aanbieders116.61531.008
Banken33.2105.006
Handelaren in zaken vran grote waarde16.881915
Wissel- en geldtransactiekantoren4.9783.431
Casino's1.585435
Creditcardmaatschappijen1.12781
Overheid (douane,belastingdienst)28650
Vrije beroepsbeoefenaars14575
Levenverzekeraars82
Effectenbemiddelaars00
Assurantietussenpersonen00
Totaal174.83541.003

In het jaar 2004 vonden er volgens de dienstverleners 174.835 ongebruikelijke en 41.003 verdachte transacties plaats. Volgens eigen berekening van de verschillende instellingen bedroegen de kosten om dit te onderzoeken maar liefst 34,1 miljoen Euro. Ondanks dat de banken minder ongebruikelijke en verdachte transacties te melden hadden bedroegen de kosten voor de banken gezamelijk 10,2 miljoen Euro (de hoogste kostenpost van allemaal). Op zich is dit ook wel te verklaren banken hebben nu eenmaal meedere transacties op een dag te verwerken. Deze moeten allemaal gecontroleerd worden uiteindelijk blijken de meeste transacties onschuldig.

Bron: http://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/wwft/regeling-indicatoren-ongebruikelijke-transacties-wwft.ashx

Bron: Staatscourant 25 augustus 2005, nummer 164 / pagina 7

Conclusie

Ondanks dat het de financiële dienstverleners een hoop geld kost om dit te controleren is het wel goed dat deze wet is ingevoerd. Op deze manier kan de overheid het financieren van slechte projecten moeilijker maken. Aan de andere kant hebben de overheid en de burgers er baat bij. Als een bank iets meldt wat inderdaad te maken heeft met het witwassen van geld dan kan het de staatskas geld opleveren. Dit kan door middel van een boete voor fraude (in de meeste gevallen wordt er geen belasting betaald over dit geld) en kan er uit gezocht worden hoeveel iemand over de afgelopen jaren nog belasting moet afdragen.