wat is koopkrachttegemoetkoming


De koopkrachttegemoetkoming wordt in de tweede helft van het jaar uitgekeerd als een extraatje voor mensen met een laag inkomen. In dit artikel wordt eerst in het kort ingegaan wat koopkracht inhoud en verder op in het artikel wordt de koopkrachttegemoetkoming beschreven.

Wat is koopkracht?

Het inkomen wat een huishouden te besteden heeft, wordt het besteedbaar inkomen genoemd. Van dit inkomen kan men goederen en diensten kopen. De hoeveelheid goederen en diensten die je kan kopen is je koopkracht. Blijft je inkomen gelijk maar stijgen de prijzen dan daalt de koopkracht voor jou. Je kunt immers minder goederen of diensten kopen met je besteedbare inkomen. Door de bezuinigen daalde de koopkracht voor alle inwoners in Nederland. Om die reden is er door het kabinet een budget gemaakt om de mensen met een laag inkomen een extraatje te geven in de vorm van de koopkrachttegemoetkoming. Hierdoor stijgt het besteedbare inkomen van die groep mensen en stijgt ook de koopkracht voor die mensen. Je kunt dit geld zien als een soort inkomen (inkomen dat besteed kan worden) en dus stijgt de koopkracht.

Wat is koopkrachttegemoetkoming?

De koopkrachttegemoetkoming is een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Dit extraatje wordt in de tweede helft van het jaar verschaft aan die groep mensen. De koopkrachttegemoetkoming is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie kunnen een tegemoetkoming ontvangen?

Iedereen die ouder is dan 21 jaar en op zichzelf woont (niet als student) kan aansprak hierop maken. De tegemoetkoming is voor mensen die een inkomen hebben van max 110% van het sociaal minimum. Op deze manier kunnen niet alleen mensen met een uitkering aansprak maken op de tegemoetkoming. Mensen die werken maar onder die 110% van het sociaal minimum zitten krijgen de tegemoetkoming ook. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank gaan de extraatjes verstrekken.

Mensen met een uitkering krijgen het ook echt als een extraatje. Het gaat dus niet van je uitkering af, zoals het er nu naar uit ziet. Je hoeft niets te doen je krijgt in de tweede helft van dit jaar vanzelf bericht als je in aanmerking komt voor de koopkrachttegemoetkoming.

De bedragen zijn eenmalig voor een echtpaar 100 Euro, voor een alleenstaande ouder 90 Euro en voor een alleenstaande 70 Euro. De bedragen zijn netto bedragen, deze ontvang je dus op je bankrekening.

Conclusie

De koopkracht is wat de inwoners (huishoudens) van een bepaald land kunnen kopen van hun besteedbare inkomen. Door de laatste bezuinigen van het kabinet is de koopkracht voor alle Nederlandse huishoudens gedaald. Om de mensen met een laag inkomen (110% van het sociaal minimum) tegemoet te komen is de koopkrachttegemoetkoming bedacht. De huishoudens die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming krijgen vanzelf bericht in het tweede helft van die jaar. De Sociale Verzekeringsbank en de Gemeenten zullen de extraatjes uitkeren aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Door dit extraatje wil het kabinet de koopkracht voor deze groep mensen verhogen. De koopkracht stijgt voor deze groep omdat ze hun besteedbare inkomen zien stijgen. Het kabinet hoopt dat de mensen die gaan uitgeven en dat dit ten goede komt aan de Nederlandse economie.