Gepubliceerd door Thierry P. Dinjens  · Gisteren om 18:00  ·
We hebben al heel wat potsenmakers en charlatans voorbij zien komen in het Leijpark, maar een groep die we nog niet voor het voetlicht hebben gehad zijn de zogeheten gitjes. Gitjes zijn zweefvliegen die genoemd zijn naar de delfstof git. Git is een zwarte natuursteen waar sieraden van gemaakt worden, ontstaan uit verkoold fossiel hout. De gitjes zijn voornamelijk zwart van kleur, vandaar hun naam. Het gitje (want er zijn er vele) dat we tegenkwamen in het Leijpark luistert naar de naam Wollig gitje. Wollig is zij inderdaad gezien haar beharing. Ze is in feite een zweefvlieg die een hommel imiteert. Zij doet dit om roofdieren te imponeren. Vliegen zijn kwetsbaar, maar hommels hebben een sterke angel waarmee zij meerdere keren flink kunnen steken. Roofdieren die eerder met een hommel te maken hebben gehad vermijden vervolgens alles wat daarop lijkt. Dit gegeven verzekert het voortbestaan van het Wollig gitje.
De aanwezigheid van deze zweefvlieg in het Leijpark vertelt ons dat er ook berenklauw aanwezig is. Berenklauw mogen we niet verwarren met de reuzenberenklauw. Beide soorten kunnen bij aanraking zorgen voor irritatie van de huid, maar de reuzenberenklauw kan ook echt gevaarlijk zijn. We kunnen grote blaren krijgen onder invloed van het sap dat de huid extreem gevoelig maakt voor zonlicht. Bij aanraking met onze ogen kunnen we zelfs permanent blind worden. Bij gewone berenklauw, waar het Wollig gitje gebruik van maakt, is dit extreme risico eigenlijk niet aanwezig. De zweefvlieg doet zich tegoed aan de bloemen van de berenklauw (en als het er staat, ook aan de bloemen van engelwortel) en de larven leven in de wortels van berenklauw. De plant is derhalve extreem belangrijk voor het Wollig gitje en de berenklauw is afhankelijk van het gitje doordat deze haar bloemen bestuift.
Nu zijn we van zweefvliegen gewend dat zij, als een helikopter, stil kunnen hangen in de lucht. Zou het Wollig gitje ook zulk gedrag vertonen, dan zou zij onmiddellijk door de mand vallen. In plaats daarvan heeft zij niet enkel haar uiterlijk maar ook haar vlieggedrag aangepast op dat van hommels. Als zij langs komt suizen en je bent niet in de gelegenheid om haar eens goed te bekijken, dan weet je niet beter dan dat er een kleine hommel voorbij vloog. En uiteraard is dit ook precies de bedoeling. Ergens verderop landt deze angelloze clown op een berenklauw en proeft de zoete prijs van haar bedrog. Het is haar van harte gegund.

#gitjes #zweefvlieg

Gitjes  (zweefvliegen)  Leijpark013