Als je je grenzen accepteert, kun je ze ook verleggen.

If you accept your limits, you can also push them.

#Opkikkertjes         , #nadenkertjes         , #beterwetertjes         , #gevoelrakertjes          , #raadgevertjes         , #levenswijsheidjes