Groen Boeren Plan | Hans

Groen Boeren Plan

Gisteren boden wij met 2.500 boeren een #Groenboerenplan aan bij de Ministers Staghouwer en van der Wal van LNV: een plan met 10 aanbevelingen voor een transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw waar ruimte is voor méér boeren en meer natuur. De 10 aanbevelingen gaan over eerlijke prijzen, afbouwen van kunstmest, beschikbaarheid tot grond en beter dierenwelzijn.

Het plan werd enthousiast ontvangen door de beide ministers. Minister van der Wal: "Dit is waar we naartoe willen. Stikstof is slechts een drukpunt, het gaat uiteindelijk om klimaat, bodem en biodiversiteit".
https://caringfarmers.nl/groenboerenplan-aangeboden-aan-ministers-staghouwer-en-van-der-wal/ 

Groenboerenplan

Laat je winkelmand spreken!
Een voedseltransitie kunnen boeren niet alleen. De hele keten en vooral ook de consument moet helpen. Caring Farmers is geen keurmerk. Elke boer is anders, van gangbaar tot bio-dynamisch, van groot tot klein, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn transitieboeren. Ze beseffen dat de huidige intensieve landbouw niet meer houdbaar is en staan op voor een natuur-inclusieve kringlooplandbouw waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt, alle dieren buiten lopen en waar de boer haar klanten goed kent!
Kortom, ze willen veranderen en hebben jouw hulp nodig. Niet alle boeren verkopen aan huis, maar veel wel. Anderen zijn herkenbaar te vinden in het supermarktschap of bieden abonnementen aan. En daar helpt deze kaart bij!

Groenboerenplan

Farmers op de kaart

Vol trots presenteren we u een kaart met alle verkooppunten van Caring Farmers! Niet alle boeren verkopen aan huis, maar veel wel. Anderen zijn herkenbaar te vinden in het supermarktschap of bieden abonnementen aan.

Elke boer is anders, van gangbaar tot bio-dynamisch, van groot tot klein, maar ze hebben één ding gemeen. Ze beseffen dat de huidige intensieve landbouw niet meer houdbaar is en staan op voor een natuur-inclusieve kringlooplandbouw waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt, alle dieren buiten lopen en waar de boer haar klanten goed kent! En daar helpt deze kaart bij!

De rol van de supermarkt
"Wij hebben geen rol in het stikstofdossier", zeiden de supermarkten in reactie op de boerenblokkades. "Maar natuurlijk hebben ze dat wel", zegt Caring Farmer Gerjo Koskamp van Boerderij Ruimzicht in Hart van Nederland. "Supermarkten kunnen minder milieubelastende producten in het schap leggen en de boer beter betalen zodat deze duurzamer kan werken".

Wat willen de dieren?
In de Taalwetenschappen is steeds meer bekend over communicatie van dieren, maar deze wetenschap bereikt nog nauwelijks de veehouderij. Ook boeren weten heel veel. Maar de ene boer weet meer dan de ander en de een weet andere dingen dan de ander. Als Caring Farmers willen deze informatie bundelen en samen leren. Kijk de video met boer Bert en de Vakbond voor Dieren:
www.caringfarmers.nl/dierencommunicatie 

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.