Grond en meststoffen | Mona

Grond en meststoffen

Elk jaar kun je via de Tuinvereniging grond en meststoffen bestellen. Er is veel aandacht besteed aan het zoeken naar de juiste meststoffen voor het assortiment. 

Een aantal van de meststoffen die tuincentra en groothandel aanbieden, vallen onder het kopje ‚kunstmest’. Kunstmest vervuilt de grond, het oppervlaktewater, verslechtert de bodemkwaliteit, hindert een actief bodemleven en geeft plaaginsecten vrij spel. Daarom zal de vereniging deze niet aanbieden.

Zaai- en stekgrond en ook de tuinaarde van de groothandel (b.v. Florisan) en tuincentra zijn allemaal‚ verrijkt’ met turf. Ook wel veenmosveen genoemd. In Nederland is turfwinning al jaren verboden. De industrie is sindsdien verhuisd naar Oost Europa.

‚Gewonnen’ klinkt positief, maar het is destructieve afgraving van enorme natuurgebieden.

Hiermee worden niet alleen natuurgebieden vernietigd, maar na turfwinning komt er ook nog eens permanent CO2 vrij.  Het ontwateren van gebieden waar dit spul gewonnen wordt, zorgt voor het vrijkomen van lachgas (200 x schadelijker dan CO2) en dit is verantwoordelijk voor maar liefst 6% van het wereldwijde broeikaseffect. Permanent!  Een onomkeerbaar proces wat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, onafgebroken voor de rest van ons leven doorgaat.

De Tuinvereniging is daarom gestopt met de verkoop van turfhoudende producten. 

Gezien de goede ervaringen met Bio-Kultura zullen we deze producten blijven aanbieden. De potgrond van Bio-Kultura is tevens geschikt als zaai- en stekgrond.

Je kunt geld besparen op meststoffen

Meer is namelijk niet beter. Meer is vaak zelfs slechter.

Ondoordacht aanbrengen van meststoffen kan de bodem uit balans brengen. Een teveel van de ene stof kan een tekort aan een andere veroorzaken. Ook kunnen bodem en oppervlaktewater vervuilen.

De basis van je tuin

Compost is de basis voor elke tuin, voor elk park, voor elk bos.

Er zijn 2 soorten compost; goede en slechte kwaliteit. Compost die niet goed gecontroleerd is, kan bijvoorbeeld zware metalen en andere giftige stoffen bevatten. Of en hoe goed de gratis compost van de Gemeente is, weten we niet. Het zou alles kunnen bevatten wat uw buren in de groene bak hebben gegooid.  Van keurig groente- en tuinafval tot giftige producten als verfkwasten, plastic verpakkingen en babyluiers. Kortom alle producten die er niet in thuishoren.  

Goede biologische compost verhoogt de bodemvruchtbaarheid, maakt planten sterk en weerbaar tegen ziektes, schimmels en insecten.

In één handje compost zitten miljarden levende organismen. Deze zullen het aantal kleine dieren in de bodem snel vergroten. Ook wordt het gehalte organische stof in de bodem verhoogt. Je zult merken dat de bodemstructuur ieder jaar beter wordt. De voedingsstoffen komen middels de werking van microben gedurende het jaar langzaam vrij. Planten nemen dit op en het gewas zal een hoge voedingswaarde hebben. 

Jaarlijks een laagje van slechts 4 millimeter compost zorgt al voor een jaar lang stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium, zwavel en vele andere mineralen in de bodem. 

Compost die gemaakt is van veel groen materiaal en een beetje mest, zorgt voor ruim voldoende kalium.  Tuinders die compost, houtas en/of mulch gebruiken, hoeven normaliter nooit zorgen te hebben over een kali-tekort.

Wil je zelf composteren?

Dit lukt het best door koolstof- en stikstofrijk plantmateriaal te mengen.

Koolstofrijke materialen: bladeren, stro, hooi, papier, karton, hout of zaagsel.

Stikstofrijke materialen: mest, zeewier, grasmaaisel, luzernehooi en groenteresten.

Biovin

Een biologische bodemverbeteraar en organische meststof met o.a. silicium.

De organische basis van Biovin bestaat uit de restanten die overblijven na het persen van druiven (most). Het streng gecontroleerde fermentatieproces van de druivenresten resulteert in een bacteriële omzetting. Hierdoor ontstaat een basisproduct met zeer effectieve groeihormonen (auxinen) en organische nutriënten(voedingstoffen). Ook speelt het een sterke rol in de ontwikkeling van de mycorrhiza symbiose. Het bevorderd de opname van minerale meststoffen en voorkomt uitspoeling van nitraten, die worden weer omgezet ten behoeve van de plant in Ammoniumstikstof.

Toepassing: 20 kg voor 200 m2

Gesteentemeel van goede kwaliteit is één van de beste meststoffen omdat het een breed scala aan mineralen bevat. Deze komen in de loop van een aantal jaren beschikbaar. Gesteentemeel heeft dus een langzame maar ook langdurige werking.

Omdat er vanuit de leden vraag is naar dit product, wil de inkoopcommissie volgend jaar weer een BigBag van 1000 kg Actimin-BT bestellen. De inkoopcommissie zou dit product graag permanent in voorraad hebben, echter….. hier hebben wij een opslagruimte voor nodig. Wanneer er opslagruimte is, wordt Actimin-BT in voorraad genomen.  

Tot die tijd kunt u Lavameel Eiffelgold in zakken van 20 kg bestellen.

Symbivit 750 gr

Voor bomen en coniferen, heesters, vaste planten, bol- en knolgewassen, pot- en perkplanten, groenten en kruiden, grassen en bamboes. Bevat 6 soorten mycorrhiza-schimmels in hoge concentratie en bioactieve stoffen zoals humuszuren en zeewierextracten. Symbivit voor:

• betere beworteling, minder uitval

• betere opname van voedingsstoffen en water

• betere en uniformere groei

• rijkere bloei en vruchtvorming

• verhoogde weerstand tegen droogte en ziekten

• minder meststoffen en water nodig

• stabielere bodemstructuur, minder erosie

• hogere biodiversiteit, bevordering van minder dominante / zeldzame soorten

Toepassing: 150 gram is voldoende voor 50-75L substraat, 5-10 m2 inzaaien of poten, in plantgat van 5 bomen en/of struiken met 15-20 cm stamomtrek.

Calcium (Ca)  

Calcium (ook wel kalk of thuiskalk genoemd) kan alleen verantwoord gebruikt worden na bodemonderzoek.

Op zich is calcium meer nodig dan welk ander element ook. Net als de botten in ons lichaam, zorgt het voor de basisstevigheid van de plant. Het is niet alleen in de plant nodig, maar ook in de bodem. In de bodem creëert calcium energie. Hierdoor kunnen andere elementen die een plant laten groeien in de bodem vrij komen. 

Gewassen die veel calcium nodig hebben zijn sla, kool, broccoli, luzerne, spruitkool en spinazie. Calcium zorgt er ook voor dat je heel knapperige sla krijgt.

Het is bijna altijd belangrijker calcium toe te voegen dan magnesium.

Zeewierkalkkorrel Calciumcarbonaat = gemalen Coccolieten

42% calcium en 4% magnesium (=11:1)

Zacht werkende stof met een goede calcium magnesium verhouding.

Ostrea Zeeschelpenkalk

Makkelijk strooibaar met een 12 tot 13 keer langere werking dan gewone tuinkalk. Zeeschelpen worden uit de Noordzee op schelpenbanken gewonnen. Rijk aan calciumcarbonaat (96,1% CaCO3). Het droge stofgehalte is 99,5%. Daarnaast bevat zeeschelpenkalk de essentiële (sporen)elementen, zoals kalium, koper, ijzer, mangaan, magnesium, zink, cobalt, natrium, selenium, jodium, fluor, chloor, sulfaat enz.

Toepassing: Toevoegen aan de composthoop of Bokashi. Bij uitstrooien over de bodem slechts 1 x per 3 jaar! 10 kg per 100 m2

Eiffelgold lavameel

Lavameel is een natuurlijke bron van mineralen die de bodemvruchtbaarheid verhoogt. Lavameel heeft een neutraliserende werking op de bodem. Deze is zwakker dan die van kalk, maar duurt veel langer en er komt geen CO2 vrij. Terwijl kalk op den duur humus afbreekt, draagt lavameel juist bij aan humus opbouw. U kunt daarom kalk beter vervangen door lavameel.

Toepassing: door compost, door mest, verstrooien en licht inharken 10-15 kg op 100 m2

OPF granulaat (Organic Plant Feed)

100 % Plantaardige meststofkorrels voor algemeen gebruik. OPF Granulaat is een snel werkende meststof die zowel volvelds als in rijenbemesting kan worden toegediend. De korrels lossen matig snel op in water en geven de plant een gebalanceerde bemesting gedurende meerdere weken. Circa 50% van de stikstof (55 gr/kg) komt vrij gedurende de eerste 30 dagen. De overige 50% komt langzaam vrij (gemiddeld 3% of 1,5 gr/kg per week). Dit is een ruwe indicatie en hangt af van weersinvloeden en de kwaliteit van het bodemleven. Door de natuurlijke oorsprong van deze meststof gaat er veel minder Stikstof verloren dan bij de gangbare ureum meststoffen.

Toepassing: 2-3 x per groeiseizoen 50 gram per m2 per keer.

BioBodem

U wilt biologisch tuinieren maar weet niet goed hoe dit aan te pakken? Met dit product kunt u eenvoudig de overstap maken. BioBodem bestaat uit micro-organismen en uit voedingsstoffen voor deze micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels, zeewier en gisten. Zodra de bodem een goed biologisch evenwicht heeft bereikt is BioBodem niet meer nodig.  

BioBodem ‚ent’ de bodem met de juiste micro-organismen en zorgt voor;

• gezondere vitale planten

• optimale beworteling

• verbetering van de lucht/water huishouding

• minder uitval

• betere uitstoeling van planten (zijloten vormend aan de grond)

• verbetering van opname van meststoffen

BioBodem is een mooie, kleine, goed strooibare korrel en hoeft slechts eenmaal per jaar gestrooid te worden.

Tip: BioBodem heeft de hoogste toegevoegde waarde als u de grond niet spit en/of freest. Door te spitten en te frezen worden schimmels en het grotere bodemleven vernietigd.

Dosering: 1-malig of 1 x per jaar tot een goed biologisch evenwicht is bereikt.

Bij een lichte grond 6kg/100m2.

Bij zware grond 4kg/100m2

EM (Effectieve Micro-organismen) Microferm 2 liter

In en rond onze tuin leven miljarden bacteriën. Voor een aangenaam leef milieu is het belangrijk dat de goede bacteriën steeds in de meerderheid zijn.

Microferm wordt gebruikt bij compost om het composteringsproces te bevorderen (2 tl op10 liter water), om plantaardige en dierlijke resten te fermenteren (2 tl op10 liter water), heeft een ziekte onderdrukkend effect op planten en groenten en stimuleert het bodemleven.  

Om fermentatiecompost (Bokashi) te maken: 

Met Microferm kan het tuinafval gefermenteerd worden tot Bokashi-mest (gefermenteerd organisch materiaal) wat ideale voedingsstoffen bevat voor uw planten en tuin. 

EM heeft nog meer toepassingsmogelijkheden: 

  • tegen geurhinder o.a. in dierenverblijven (dosering: 6-7 eetlepels (100ml) op 1 liter water),
  • zorgt voor een natuurlijk evenwicht in de vijver (dosering: bij schoon water -1 deel op 25.000 liter (25m3) water, bij vervuild water – 1 deel op 10.000 liter (10m3)water),
  • voor vijvers: het verhoogt de microbiële diversiteit in het water (2 liter is goed voor 12 tot 25 m3 water).
  • verstuiven voor ziekte onderdrukkend effect bij planten (dosering: 1 theelepels op 1 liter water), 

Microferm zit in een handige “bag in box”. Een plastic zak die bij aftappen inkrimpt, zodat er geen lucht bij de Microferm komt. 

Goed voor 2000 liter bemesting of te gebruiken om 1 m3 bokashi te maken.

Toepassing bewateren: 2 x per groeiseizoen met de gieter.  Verdunnen 1:100

Toepassing bokashi: 2 liter per kuub organisch materiaal.

Edasil kleimineraal

Verhoogt de bodemvruchtbaarheid. Vochtregulerend. Houdt voedingstoffen vast die daardoor niet uitspoelen.  Kleigrond is zeer vruchtbaar.  Dat komt omdat klei kationen kan aantrekken, vasthouden en loslaten. Kationen zijn negatief geladen atomen, zoals calcium, magnesium en kalium. Zo kunnen planten gedoseerd over deze voedingsstoffen beschikken. Dit wordt kationen omwisselings-capaciteit of CEC genoemd.

Kleigrond heeft een CEC van 25 tot 100.

Let op:  Humus (b.v. bosgrond die bestaat uit langzaam verteerde takken, bladeren en ander organisch materiaal) kan een CEC hebben van maar liefst 100-300.  Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat je door te mulchen een enorm vruchtbare laag creëert. 

Toepassing: Een klein handje toevoegen aan compost, bij het maken van bokashi van tuinafval (10 kilo organisch materiaal: 120 gr Edasil. Eénmalig uitstrooien; 10 kg per 100 m2 mits er jaarlijks compost wordt aangebracht en/of gemulcht wordt.

Bloedmeel

Bloedmeel is een snelle stikstofbemesting. Werkt 2 maanden.

Waarschuwing: Planten hebben alleen behoefte aan extra stikstof tijdens het groeiseizoen. Bij teveel gebruik kan er nitraat-vergiftiging optreden. Gebruik bloedmeel niet te vroeg in het seizoen. De microben in de bodem zijn er dan nog niet klaar voor en een nitraat-vergiftiging ligt dan op de loer.

Staat het idee van bloed als meststof je tegen of vertrouwd je het product niet in verband met b.v. gekkekoeienziekte (BSE)? Een alternatief om stikstof in de grond te brengen is door het zaaien van vlinderbloemigen, zoals klaver, luzerne of door te mulchen met zeewier, grasmaaisel, luzernehooi en compost.

Beendermeel

Bevat fosfor en calcium. Ook wel hard natuurfosfaat genoemd. Afhankelijk van de oorsprong kunnen de hoeveelheden en verhoudingen wisselen. Zeer langzaam werkend product. Calcium komt in de loop van de tijd wel beschikbaar, maar voor de fosfor kan dit wel jaren duren. Beendermeel is geen ‚onmisbaar’ product.

Staat het idee van beendermeel als meststof je tegen of vertrouwd je het product niet? Een beter en sneller werkend alternatief is de mycorrhiza-schimmel. Mycorrhiza is de beste leverancier van fosfor. In lavameel (gesteentemeel) zit ook veel fosfor die zowel op korte als lange termijn beschikbaar komt.

Koemestkorrels

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zitten er weinig voedingstoffen in dit product. Het zijn immers verteerde grasresten. Dit product is daarom vooral geschikt als bodemverbeteraar. Wilt je dus daadwerkelijk bemesten, kies dan voor OPF granulaat.

Toepassing: 2-3 x per groeiseizoen 10 kg per 50 m2

Kunstmest is altijd af te raden om tal van redenen;

  • het is bijna altijd veel te zout wat de bodemkwaliteit aantast,
  • sommige kunstmeststoffen zijn ronduit giftig,
  • plofkip effect; creëert planten die snel groot worden, maar geen stevige gezonde basis hebben, 
  • planten ontwikkelen geen of een slechte weerbaarheid tegen ziektes, schimmels en insecten,
  • doet niets voor het bodemleven, waardoor dit wegkwijnt en verdwijnt,
  • planten krijgen nauwelijks voedingsstoffen binnen (vaak niet meer dan 3 soorten) en hebben daardoor weinig voedingswaarde.

Patentkali is kunstmest en ronduit giftig en daarom uit ons assortiment

Bevat 46% ureum. Ureum wordt door bacteriën omgezet naar giftig watervrij ammoniak. Ook reageert ureum met water en produceert zo giftige ammonia (ammoniumhydroxide), ook wel salmiakgeest genoemd. 

Dologran/Dolomietkalk 45% calcium en 15% magnesium (= 3:1)

Te veel magnesium kan stikstof laten vervluchtigen en een harde compacte bodem veroorzaken. Magnesium heeft meer omwisselingscapaciteit dan calcium. Daarom is er veel minder magnesium nodig.  Dolomietkalk is alleen aan te raden als de bodem extreem weinig magnesium bevat in verhouding tot calcium en daarom uit ons assortiment.

Mis geen artikel of moestuintip van Mona en meld je aan als lid. Het kost niets maar levert je wel wat op. Een fijne groep mensen die je waarderen om wie en wat je bent. Mooie verhalen, foto's, ervaringen op allerlei gebied. Welkom.

Bij Yoors wordt geen handel gedreven met jouw gegevens, zoals bij Facebook. Alles wat je maakt is van jou en van niemand anders.

Share
You share. We pay.