Raap schelpen op het strand en help onderzoekers een beter beeld te vormen van onze kust. Op zaterdag 25 maart naar de Belgische kust. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je meldt je aan bij een telpost in een van de tien kustgemeenten. Je verzamelt vervolgens honderd schelpen op het strand. Dat doe je volgens een vastgelegde methode: je gaat naar de vloedlijn en zet er een stokje in het zand. Je loopt in steeds breder wordende cirkels rond het stokje en raapt elke schelp op die je ziet (dus niet enkel de bijzondere), tot je exact honderd schelpen hebt. Er zijn steeds experts uit de telposten in de buurt, die je kunnen helpen. #schelpen