"Het leven van een Nederlandse Turk gaat niet...

"Het leven van een Nederlandse Turk gaat niet over rozen"

In Nederland wonen veel mensen. Volgens de bevolkingsteller van het CBS is het geschatte aantal geregistreerde inwoners:


Dat zijn veel mensen, heel veel mensen voor een oppervlakte van 41.543 km2. De mensen die hier wonen zijn niet allemaal mensen met een Nederlandse nationaliteit. Laat staan dat het mensen zijn met een Nederlands paspoort. Veel mensen die in Nederland wonen hebben een niet-Nederlandse achtergrond, ook al zijn ze hier geboren dan kan het zijn dat ze van thuis uit de cultuur uit een ander land hebben meegekregen.

Is dat erg? Ik persoonlijk denk dat dit helemaal niet erg is. Iedereen die in Nederland woont maakt deel uit van de Nederlandse maatschappij. In zijn algemeenheid kunnen we concluderen dat al verschillende nationaliteiten die bij elkaar wonen geen problemen opleveren. Kunnen we aannemen dat de mensen wiens wieg niet in Nederland stond maar hiernaartoe gekomen zijn, hier zijn omdat ze hier willen zijn. Sommige mensen gaan weer omdat ze niet van plan waren om te blijven of omdat Nederland bij nader inzien toch tegenviel en sommige mensen vestigden zich definitief in Nederland.

Gezellig! Sommige mensen behouden dan hun eigen paspoort maar er zijn ook mensen die zich laten naturaliseren. Dan worden ze Nederlander. Top!


Nederland

Nederland is een democratie. Democatie betekent letterlijk "volksheerschappij". In Nederland hebben we gekozen voor een bestuursvorm waarin het volk vertegenwoordigers verkiest  die de wetten maken. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Het beginsel heeft met name betrekking op gelijke behandeling ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.  Als je dus in Nederland woont dan kies je er dus voor om deze idealen te respecteren. Ook al zijn het misschien niet je eigen idealen je accepteert het gelijkheidsideaal! Je valt als hetero geen homo's lastig, als gelovige laat je niet- of anders gelovigen in hun waarde etc. In Nederland kennen wij een volkssoevereiniteit. Dat wil zeggen dat al het recht doorgaans terug te voeren is op de grondwet. In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept, omdat het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat, het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine staat uit kan oefenen. Tot zo ver het korte lesje maatschappijleer.Nederlandse Turken

Okay dan kom ik nu EINDELIJK bij de titel van mijn blog "Het leven van een Nederlandse Turk gaat niet over rozen". Deze zin heb ik overgenomen uit een stuk dat ik las op NRC.nl. Mocht je het zelf willen lezen: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/22/erdogan-ik-ben-niet-uw-pion-7510261-a1551404. De titel van het stukje was: "Erdogan ik ben niet uw pion". Zoals ik al aangegeven heb leveren de vele nationaliteiten in zijn algemeenheid geen problemen op in Nederland. Echter momenteel is er een nationaliteit die voor behoorlijk wat reuring zorgt in ons kikkerlandje. En dat zijn de Turkse Nederlanders. Ik zet Turks voorop omdat ik daarmee wil aangeven dat dit de mensen zijn die wel de Nederlandse nationaliteit hebben maar zich toch bovenal Turk voelen. Over deze mensen wil ik het nu ook niet hebben al komen zij indirect wel aan bod. Ik wil het hebben over de Nederlandse Turken in dit stukje want over hen maak ik mij oprecht zorgen.

Is dit vaderlandsliefde?

Deze blog gaat over de Turkse Nederlanders die zich in de eerste plaats Turk voelen en dan pas of juist niet Nederlander. En ik wil ze wel begrijpen maar ik vind het moeilijk en waarom dat zo is kun je hier lezen.

De Nederlandse Turken zijn in mijn visie mensen die in de eerste plaats Nederlander zijn met een liefde voor Turkije omdat zij zelf of hun familieleden er vandaan komen (daar geboren zijn). Maar bovenal zijn het mensen die in de eerste plaats houden van Nederland en met hun voeten stevig in de Hollandse klei staan. Zij omarmen de democratie zoals wij die in Nederland kennen, gaan hier naar school, werken hier, spreken Nederlands, en respecteren het gelijkheidsideaal. Het zijn Nederlanders in hart en nieren.  Nu hebben deze mensen alleen 1 klein probleempje. Omdat zij dus Turkse roots hebben zijn zij dus ook gezegend met de Turkse nationaliteit: Een nationaliteit is een recht waar je mee wordt geboren. Als je ouders Nederlander zijn, ben je geboren Nederlander. Als je ouders Turks zijn, geboren Turk.  In sommige landen  zoals in Turkije is nationaliteit echter geen recht maar een plicht. En om afstand te doen van de Turkse nationaliteit moet je toestemming krijgen van Turkije. Dus je kunt afstand doen van je Turkse nationaliteit maar naar het schijnt is dit een moeilijke weg die men moet afleggen en zolang die weg niet ingeslagen is of niet uitgelopen is blijft men in de ogen van meneer Erdogan op de eerste plaats een Turk. Zijn onderdaan en dien je te gehoorzamen aan zijn wetten. Ook in Nederland of in welk ander land dan ook in de wereld. Ebru Umar beschrijft dit duidelijk in het volgende stukje: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/26/mag-ik-alsjeblieft-geen-turk-meer-zijn-4464006-a1523409. Hoewel ik de situatie van de Nederlanders met een turkse achtergrond wel kende kwam het door de arrestatie van Ebru Umar dat ik me er meer in ging verdiepen en het blijf volgen.

Schering en inslag


Momenteel is het schering en inslag wat de veiligheid aangaat van deze Nederlanders, deze mensen zijn gewoon NIET veilig. Niet alleen in Turkije zijn ze niet veilig maar ik doel dan met name  op de veiligheid in Nederland. De Nederlanders met turkse roots zijn niet veilig in Nederland en dat is toch van de pot gerukt. Turan Yazir, raadslid te Rotterdam is afgetreden omdat de Turkse Erdogangezinde krant Sabah zijn naam en foto afdrukte en hem als een collaborateur van de ‘fascist’ Geert Wilders noemde. Ook een ander Zuid-Hollandse CDA-Statenlid, oud CDA-bestuurder in Rotterdam Alaattin Erdal en hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Gülen-gezinde Zaman Vandaag worden genoemd in de Turkse krant. Elke columnist met Turkse roots weet dat hij of zij dreigmails krijgt als hij of zij ook maar iets zegt wat niet in de kraam van Erdogan past. Ik lees de laatste tijd vaker stukjes van deze Nederlanders die zich uitspreken voor Nederland en tegen Turkije waar elke keer opgemerkt wordt dat zij nu vast bedreigingen zullen gaan ontvangen. Of je nu wel of geen Gülen aanhanger bent als je je uitspreekt tegen Erdogan dan krijg je dat stempel wel zoals na de coup in Turkije een Turks-Amsterdamse eigenaar van een fastfoodrestaurant werd overspoeld met bedreigingen. 'We gaan je bloed laten vloeien,' schreef iemand via Facebook. In Turkije is het strafbaar te beweren dat anderhalf miljoen Armeniërs om het leven zijn gekomen dus als Nederlander met Turkse roots moet je hier vooral niks over zeggen anders volgen er bedreigingen.  De Schrijver Celal Altuntas is met de dood bedreigd nadat hij toen Spanje in de EK-wedstrijd tegen Turkije in 2016 een tweede doelpunt scoorde zei dat de Turken hun koffers kunnen pakken. Op de facebookpagina DutchTurks werd daarop gezegd: 'We zullen jou in een koffer stoppen'. En op Twitter klonk het in het Turks: 'Jouw lijk wordt in het riool gevonden.' Hier gaat het - let op! - om een VOETBALWEDSTRIJD! In januari heeft hij weer aangifte gedaan zoals je hier kunt lezen: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/koerdische-schrijver-celal-altuntas-met-dood-bedreigd-na-islamkritiek-held-van-vrije-woord-geeft-niet-op/ . En het Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) kreeg ook bedreigingen vanwege haar steun aan Umar. Hebben deze mensen nou echt vreselijke dingen gedaan of gezegd? Niet volgens de regels van de democratie zoals ik dat zie. Zij doen helemaal niks verkeerd.


Safety First


Ik maak mij dan ook oprecht zorgen over de veiligheid van deze Nederlanders met Turkse roots en ik vraag mij af wat er met al die aangiftes wordt gedaan? Ik weet niet eens of er iets mee wordt gedaan want daar hoor ik bar weinig over, ik lees er niks over. Het moet toch mogelijk zijn om de mensen die zulke bedreigingen de wereld in sturen op te pakken en te straffen. Voor de zekerheid heb ik het even opgezocht en zoals ik al aannam is het strafbaar om iemand te bedreigen: http://www.wetrecht.nl/bedreiging/. Momenteel kunnen we bijna stap voor stap het onderzoek en de vorderingen volgen van een onderzoek dat gedaan wordt aangaande het zonder toestemming plaatsen van een plassexfilmpje. Dat dit gebeurd is prima want laat ik even duidelijk stellen dat dit een no go is wat je dan ook van deze mevrouw mag vinden maar in vergelijking tot wat de Nederlanders met Turkse roots meemaken is dat in mijn beleving toch ondergeschikt aan bedreigingen met de dood.

Ik vind dat wij als Nederlanders moeten zorg dragen dat deze mensen veilig zijn in Nederland. Wij waarderen het als mensen zich uitspreken voor onze maatschappij, zijn wij het dan niet verplicht aan hen dat wij achter ze gaan staan? Dat wij ze rugdekking geven?

Er wordt vaak geroepen dat de integratie mislukt is. Daar geloof ik niet in. Wij kunnen juist het tegendeel bewijzen door te gaan staan voor deze mensen, door zij aan zij met ze deze weg te gaan. Integratie is naar mij idee geen eenrichtingsweg. Het is niet alleen dat leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep. Integratie is ook het opnemen van bevolkingsgroepen in de maatschappij en er voor staan. Laten wij ze omarmen! Laten wij trots op ze zijn dat zij staan voor alles waar de democratie voor staat.
Met deze blog wil ik mijn steun en waardering uitspreken voor al deze Nederlanders. Het leven van de Nederlandse Turk mag dan misschien niet over rozen gaan. In mijn ogen verdienen jullie wel een mooi boeket!


Wil je meer blogs lezen meld je dan aan op yoors: https://www.yoo.rs/aanmelden?via=44003


Promote: support and profit

Support DidI'Ms world with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
Bear animals: real survivors
#Science Love it a bear animal like that? Have you ever encountered it? You don't think so. But I'm sure. The animal is an extreophile and tiny. With their 0.2 or 0.3mm you need eagle-eyed to see them. However, there are 1000 different species on Earth. They can be found in a variety of places. High in the mountains, deep or shallow in the Seas, in Tropical Rainforests and even Antarctica. They are also found in the Netherlands on beaches along the Oosterschelde. One time, a scientific scientist found them so interesting that he might want to study them more closely. After all, they had already been known to have had an evolution of 540 million years. So they already survived some extinctions. Like the extinction of the dinos and other prehistoric animals plus 4 previous devastations happened. The researchers didn't have a lot of trouble to click some of them. But had they left it up to them, the critters would have preferred to stay in their own familiar environment. For they were subjected to numerous barbaric trials, ocharity. Not fun for the critters. Baffling to the scientists! For example, some of them were placed in an extremely dry environment with less than 5% of their normal amount of water. And what did they do? They immediately created proteins that turned the parts of their body into a kind of vitreous composition. Which allowed them to protect their cells from drying out. If they put them back in a normal wet environment, they came back to life after 20 minutes. They froze them too, and when they were thawed, they frolicked again with their eight legs perky over the surface. Punishment after a few weeks they started laying eggs that all came out. They put them in an environment with bitterly low oxygen. They reduced their metabolism to near zero and returned to life as soon as oxygen came back to their disposal. The Scientists can only explain all of this trouble. Some thought they might have hit a meteorite here in the past. So they didn't think better than taking them to the International Space Station. There they were exposed to the freezing vacuum of Space and the cosmic rays. That too survived these tough creatures. Then they went a step further . Would they survive an impact on a planet? For that, they fired at a high speed in freezing state. They survived this too. Even though they should have defied a shockwave of 114.00 times greater than the air pressure on the Earth. At higher speeds, they kept the admittant. Some of them put under extremely germicidal ultraviolet light or bombarded with poison. Causing bacteria and roundworms to leave the 'axe' after 5 minutes The bear animals died only after about 24 hours. And there was one that even survived. As 'cherry on the pie' they also discovered that these extremophiles were able to run as fast as insects, and to each of them, their green poop is almost as long as their own bodies. Their poop is green because they mainly eat algae and shortst mosses. When all life on our planet is gone. Another 10 billion years on. Still crammed bear animals on it. Imagine if they have evolved into super intelligent beings in the meantime. Who, like humans, in minuscule format, had invented all kinds of. That would only be a cool discovery of larger living beings from somewhere out of the universe. The tiny super-survivors with their own civilization and culture on their own huge globe.
More