Ode an die Freude & alle Menschen werden Brüder.

Ode an die Freude & alle Menschen werden Brüder.

Ode an die Freude ........... alle Menschen werden Brüder. Zo mooi! Ik was nog heel klein toen ik deze tekst leerde. In mijn herinnering zong ik het voor het eerst in het oude voetbalstadion maar waarom daar weet ik niet meer. Ik vond het prachtig om dit lied met zo veel mensen samen te zingen. Het ontroerd mij elke keer weer. Ik zag net een flashmop met dit lied en dat filmpje wilde ik eigenlijk delen omdat het zo mooi was en zo goed past bij deze tijd van het jaar. Maar Ode an die Freude is ook de Europahymne, en als ik bedenk wat er allemaal speelt in Europa dan denk ik dat wij met z'n allen iets meer Ode an die Freude nodig hebben en daarom heb ik gekozen voor dit filmpje.

De melodie van het Europese volkslied komt uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, gecomponeerd in 1823. De tekst erbij is de "Ode an die Freude" van Friedrich von Schiller, geschreven in 1785. | bron |

Het volkslied is niet alleen een symbool van de Europese Unie, maar ook van Europa in ruimere zin. Het gedicht "Ode an die Freude" verwoordt het ideaal van een wereld waar alle mensen als broeders leven, een ideaal waarin Schiller en Beethoven beiden geloofden. | bron |

In 1972 nam de Raad van Europa het gelijknamige thema uit Beethovens negende symfonie als hymne aan. In 1985 namen de EU-regeringsleiders het over als officieel volkslied van de Europese Unie. Het is een volkslied zonder tekst. Geschreven in de universele taal van de muziek geeft het uitdrukking aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit.

Het Europese volkslied is niet bedoeld om de nationale volksliederen van de EU-landen te verdringen, maar om uiting te geven aan de gemeenschappelijke waarden. Het wordt gespeeld op officiële plechtigheden van de Europese Unie en ook bij allerlei evenementen met een Europees karakter."

Schiller en Beethoven ..... dank aan U beiden ...... U begreep het. Nu wij nog!

Ludwig Van Beethoven - Ode an die Freude (finale 9de symfonie)

O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere. Freude! Freude!

Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum! Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küße gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Cherub steht vor Gott.
Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Laufet, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn über'm Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Seid umschlungen, Diesen Kuß der ganzen Welt! Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, Freude, schöner Götterfunken. |bron|

Vertaling van: Ludwig Van Beethoven - Ode an die Freude (finale 9de symfonie)

Oh vrienden, niet deze toonaarden! Maar laat ons aangenamere aanwenden, en vreugdevollere. Vreugde!

Vreugde! Vreugde, prachtige, goddelijke vonk Dochter van het Elysium Wij betreden, dronken van passie, hemelse, jouw heiligdom! Jouw magie herenigt wat men scheidde; Alle mensen verbroederen, waar jouw zachte vleugel zich welft.

Wie het grote genoegen te beurt valt een vriend van een vriend te zijn: wie een lieve vrouw de zijne kan noemen, laat zijne gelukzaligheid horen Ja, wie ook maar een ziel de zijne kan noemen! En wie dat nooit gekunnen heeft, die trekke zich al wenende terug uit dit gezelschap!

Vreugde drinken alle wezens aan de bronnen van de natuur; alle goeden, alle slechten volgen haar rozenspoor Zij gaf ons kussen en wijn, Een vriend, tot de dood trouw Wellust is zelfs de worm gegeven, en de Cherubijn staat voor God

Gelukkig, zoals zijn gesternte vliegt door de prachtige hemelen heen Ren, broeders, jullie baan, Vreugdevol, zoals een held in overwinning

Wees omarmt, miljoenen! Deze kus, die de hele wereld omvat! Broeders, achter de met sterrenbezaaide hemel moet een lieve vader wonen. Werpen jullie zich op knieën, miljoenen? Voelen jullie de schepper, wereld? Zoek hem achter de sterren! Achter de sterren moet hij wonen.

Wees omarmt, miljoenen! Deze kus, die de hele wereld omvat! Broeders, achter de met sterrenbezaaide hemel moet een lieve vader wonen. Wees omarmt, miljoenen! Deze kus, die de hele wereld omvat! Vreugde, prachtige, goddelijke vonk, Dochter van het Elysium Vreugde, prachtige, goddelijke vonk. |bron|

Beloon de maker en jezelf

Word lid
Promote: support and profit

Support DidI'Ms world with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More