Schijnveiligheid


Ik zal eerst maar eens beginnen met de begrippen die ik gebruik.


Wat is internationale kinderontvoering?
Van een internationale kinderontvoering is sprake volgens kindonvoering.org als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen.
Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Voor een korte animatiefilm met uitleg over internationale kinderontvoering klikt u hier.Wat is een toestemmingsverklaring?
Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt aan de grens, naast de reguliere controle op grond van de Schengengrenscode, ook bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de uitreis. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan. 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de KMar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen. Formulier nodig? Klik dan op de blauwe tekst in de zin hiervoor. (Bron: kinderontvoering.org)Even voor alle duidelijkheid wil ik allereerst vermelden dat ik het vreselijk vind dat er ouders zijn die het nodig vinden om zonder overleg een kind of kinderen onttrekken aan de andere ouder en ze zo maar zonder berichtgeving meenemen. In het jaarverslag 2016 van het Centrum Internationale Kindontvoeringen (CIK)valt te lezen dat er in 2016 zijn 176 ontvoeringen gemeld bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dit betrof het aantal ontvoeringen van en naar Nederland en waarbij een Nederlands belang betrokken was. Hierbij waren 251 kinderen betrokken. (In 2015 waren bij het Centrum IKO 167 ontvoeringen gemeld door een ouder. Hierbij waren 237 kinderen betrokken). Van de 251 kinderen is 65% vanuit Nederland naar het buitenland ontvoerd, 26% van de kinderen is vanuit het buitenland naar Nederland ontvoerd en in de overige 9% van de kinderen betrof het een internationale kinderontvoering buiten Nederland om.

251 kinderen betrokken bij kindontvoeringen en dat is natuurlijk een flink aantal maar als je bedenkt dat er 17 miljoen mensen in Nederland wonen en dat van die 17 miljoen mensen 12,75 miljoen mensen op vakantie gaan, dat is 3/4 van het aantal Nederlanders, dan is 251 niet een zo'n hoog getal. In Nederland woonden in 2015 2,2 miljoen kinderen.

2,2 miljoen kinderen waarvan ongeveer driekwart van op vakantie gaat, alleen, met de ouders of met een van de ouders tegenover 237 kind ontvoeringen in 2015.Je vraagt je nu vast af welke kant dit opgaat? Nou dat ga ik nu vertellen.

Ik vind het volslagen idioot dat ik als ik met mijn kinderen op vakantie ga of mijn kinderen alleen op vakantie laat gaan ik heel veel papieren bij me moet hebben voor het geval er een controle is. Waarom? Omdat het in mijn ogen om een schijnveiligheid gaat. Nu heb ik om te beginnen tegenwoordig eenhoofdig ouderlijk gezag dus nu vind ik het sowieso dubbel ergerlijk, ik moet dus elke keer aantonen dat ik als enige het gezag heb. Vermeld dan in de paspoorten van de kinderen wie het gezag heeft dan hoef ik niet elke keer verklaringen uit het gezagsregister mee te sjouwen maar dat terzijde. Ik bedenk het opeens ter plekke maar bij minderjarige kinderen in het paspoort vermelden wie het gezag heeft bij eenhoofdig ouderlijk gezag vind ik een verdomd goed idee!Wat is eenhoofdig ouderlijk gezag?

Volgens de wet staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Het gezag dat wordt uitgeoefend door twee ouders is gezamenlijk ouderlijk gezag. Het gezag door één ouder is eenhoofdig ouderlijk gezag. het gezag door een ouder en een niet-ouder samen heet gezamenlijk gezag. Dit is na te lezen op advocaten.nl. Voor meer informatie klik hier.Waarom schijnveiligheid?

1. Toen ik het gezag nog deelde ging ik altijd zonder de vader op de hoogte te stellen met de kinderen op vakantie (vader wilde geen contact met de kinderen). Wij gingen altijd met de auto en nog nooit heeft iemand mij waar dan ook gevraagd om een toestemmingsverklaring te overleggen. Dus als ik opeens besloten had dat ik niet meer terug naar Nederland zou gaan dan was ik gewoon niet terug gegaan. Formeel zou ik dan mijn kinderen ontvoert hebben.

2. Alleen als je met kinderen gaat vliegen kun je zo'n controle verwachten en dat is om twee redenen vreemd. Stel ik vlieg naar Spanje (Schengenland) dan is er sprake van vrij verkeer voor EU burgers. Alleen blijkbaar niet als je vliegt. Als ik er met de auto naartoe ga dan stelt er niemand vragen. Maar stel nou ik had wel die toestemming van de andere ouder. Dan vlieg ik naar Spanje, en dan reis ik vandaaruit met de bus verder naar Letland om daar met de kinderen te gaan wonen. Dan heb ik toch alsnog mijn kinderen ontvoert!

3. Stel een ouder pakt de trein en gaat met de trein met de kinderen naar weetikwelkland dan is er geen controle.

4. Ik vlieg met mijn kinderen naar Kenia met toestemming maar ik keer niet terug en vestig me in een ander Afrikaans land waar geen uitleveringsverdrag mee bestaat, al zou ik dan ook in Kenia kunnen blijven. Wie doet me dan wat?

Alsof ouders die hun kinderen willen onttrekken aan het gezag van de andere ouder een weg bewandelen waarbij ze tegengehouden kunnen worden. Ik heb naar cijfers gezocht die aangaven hoeveel kindontvoeringen er verijdeld zijn op het vliegveld en ik kon 1 artikel vinden waar hierover melding wordt gedaan en dan is een artikel op NOS.nl uit 2013: "Op Schiphol zijn de afgelopen maand zeker drie kindontvoeringen voorkomen door extra controles van de Koninklijke Marechaussee." 3 kinderen!!!!!!!!!!!!


Het zal vast niet politiek correct zijn maar ik vind de effectiviteit van de maatregel omtrent het voorkomen van kindontvoeringen niet opwegen tegen de last die ouders die alleen reizen met kinderen ervaren. Ik kan nog wel meer argumenten aanvoeren waarom het in mijn ogen onzinnig is maar dan wordt het wel een hele lange blog.

Reageren op een blog? Dat kan als yoorslid. Lid worden is gratis. Behalve reageren kun je dan ook bloggers volgen of zelf aan de slag als blogger. Je hoeft je alleen even hieronder aan te melden: More