Wat wordt er met Carnaval gevierd?


In verschillende blogs met de begintitel "Vier je feestje! Weet wat je viert" zal ik uitleggen wat gevierd wordt tijdens het desbetreffende feest. Het valt mij op dat veel mensen feestjes vieren zonder te weten WAT er nu eigenlijk gevierd wordt. Ik vel geen oordeel of het wel of niet passend is om deel te nemen aan een viering als je de oorsprong niet kent maar ik vind wel dat je op z'n minst moet weten wat er gevierd wordt. Tegenwoordig heeft iedereen het over traditie maar kennen veel mensen de oorsprong van die tradities niet. Ik denk dat als we ons weer bewust worden van de oorsprong van de tradities en de feestjes die we vieren dat we elkaar weer veel beter gaan begrijpen. Vier elk feestje dat je vieren kunt! Vier het leven ......... en ook al is het dan niet "je eigen  feestje" weet op z'n minst wel WAT er gevierd wordt en doe er dan vooral lekker aan mee of niet natuurlijk. Dat is aan jezelf.  

Oorsprong van Carnaval

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het begin van het vasten mee gevierd. De vastenperiode is de periode van veertig dagen voor Pasen ( hier kun je lezen wat met Pasen gevierd wordt:), die begint op Aswoensdag. Om de vastenperiode goed te kunnen 'overleven' wordt in de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval!

Van oudsher was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag - dat is de dag voor Aswoensdag - werd al het vet wat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens ook tot bezinning op de christelijke kernwaarden.

Het carnavalsfeest bestaat al langer dan de christelijke traditie en de kerk het gemakkelijker gevonden het heidense Carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit was overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens’ midwinterfeest was.


Waar komt het woord ‘carnaval’ vandaan?

Carnaval komt van het Latijnse woord ‘carne vale’ wat “vaarwel aan het vlees” betekend. Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus navalis dat scheepswagen betekent en dat zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in de carnavalsstoet in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar ook kan slaan op het schip waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten.

De Romeinen vierden het feest van de saturnalia. Dit feest had veel kenmerken van het hedendaagse Carnaval had zoals drink en eetgelagen, een soort prins Carnaval en vermommingen en optochten door de straten.


Blauwe Schuit

In de 15e eeuw mochten alleen “wie in gebreke gebleven waren” aan boord van de “carrus navalis”, de zogenaamde Blauwe Schuit: hoge geestelijken die achter de vrouwen aan zaten, dronkenlappen, verarmde edelen enz. Blauw was al van oudsher de kleur van het bedrog. Rondtrekkende gezelschappen voerden bovendien wagenspelen op waarin getoond werd hoe het de mens zou vergaan als hij de tien geboden of de sociale leefregels niet naleefde. Tegenwoordig “vaart” er in sommige steden en dorpen nog steeds een blauwe schuit maar ik waag me er niet aan of degenen die tegenwoordig meevaren nog steeds vallen onder degenen “wie in gebreke gebleven waren”


Carnaval is een omkeringsritueel

Carnaval is ook een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden opgeschort. Dat zie je terug in de kostuums die gedragen worden met carnaval en in het feit dat prins Carnaval de sleutel van de stad krijgt van de Burgemeester (niet in alle plaatsen gebeurd dat overigens). Vanaf de Middeleeuwen werd carnaval ingezet om misstanden binnen maatschappij aan de kaak te stellen. Met optochten werd onrecht in de maatschappij op een ludieke manier verbeeld, er werd ketelmuziek (het slaan op potten en pannen) gemaakt om aandacht te vragen voor overtreding van de regels en er werden spotvorsten aangesteld om het wangedrag van de rijken en notabelen te tonen. Maskers en narrenkappen gaven een zekere mate van anonimiteit en de kans om uit te drukken wat mensen op hun hart hadden. Men trachtte een parodie op de werkelijke wereld en daarnaast een nieuwe ideale wereld te schetsen tijdens het carnaval, door een omgekeerde wereld te bewerkstelligen. Mondaine steden werden omgevormd tot plattelandsgemeenten en de boer (in de stad normaal gezien als onredelijk en onbehouwen wezen) werd gezien als de ideale burger (het dragen van een boerenkiel met carnaval komt hier vandaan). Kerkelijke en politieke leiders waren natuurlijk niet blij met de creatie van een omgekeerde wereld vanwege de kritiek op hun leiderschap.


Maar wat is dan Vastenavond?

Vastenavond is eigenlijk de dinsdag tijdens het carnavalsfeest, de avond van vette dinsdag dus. De allerlaatste minuutjes van het feest. Op klokslag 0.00 uur is het carnaval afgelopen waarbij ieder eigen stad of dorp het carnaval op eigen wijze afrond. In Brabant worden het woord Vastenavond ook wel gebruikt i.p.v. carnaval net als overigens in Limburgse dialecten waar ze spreken van “vasteloavend” of een variant erop.


Hoelang duurt Carnaval?

Officieel duurt het feest Carnaval van zondag tot en met dinsdag. Tegenwoordig wordt Carnaval echter al eerder gevierd, vaak begint het al op donderdag. Er is echter ook sprake van een Carnavalsseizoen, dat op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur begint. In Nederland wordt deze start van het seizoen in iedere Carnaval vierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren en duikt veel op in het Rijnlandse en Limburgse Carnaval.


Het getal elf

Het getal 11 een grote rol bij het carnavalsfeest. 11 is het getal van de gekken want men geloofde dat je gek wordt als je door een elfje gebeten wordt. 11 November is de Gekkendag en carnaval is het feest om gek te doen, om te “faseln” om het met een woord uit de Middeleeuwen te zeggen. Van dit woord is dus niet alleen “vasten” maar ook “bazelen” (onzin uitkramen) afgeleid. Het getal 11, twee énen naast elkaar, is net als het dragen van maskers en vermommingen een teken van gelijkheid. Het getal elf heeft een speciale betekenis in het carnavalsgebeuren. Op de elfde van de elfde maand benoemen carnavalsverenigingen een Raad van Elf en kiezen zij een nieuwe Prins Carnaval. Sommigen stellen dat de elfde van de elfde maand een wezenlijke datum is omdat hij exact 44 dagen voor Kerstmis valt. Elf november is ook de feestdag van St. Maarten. Volgens anderen is het getal elf afgeleid van het Oudgermaanse ‘alf’, een lucht- of watergeest. Het begrip ‘alfsch’, dat al uit de middeleeuwen stamt, betekent zot of dwaas. ‘Alfen’ is schertsen, iemand beetnemen.


Prins Carnaval

Prins Carnaval is een combinatie van het oeroude Babylonische gebruik om een tijdelijke koning aan te stellen tijdens festiviteiten (om later te offeren) en de aanstelling van Middeleeuwse spotvorsten. In het huidige carnaval heeft de Prins geen relatie meer met deze tradities en is hij vooral voorganger in de festiviteiten geworden.
Goethe, een Duitse schrijver, had een boekje geschreven over de Romeinse carnaval die hij gezien had in 1788. Dit boekje bracht de schrijvers op verschillende ideeën en sommige personen die in dit boek voorkwamen liepen ook mee in de optocht van Keulen. De schrijvers wilden net zo een mooie stoet door de stad laten gaan en daarmee hun nieuwe baas (Pruisen) voor gek zetten. Het hoogtepunt van deze optocht was de wagen van "Held Karnaval". Held Karneval wordt vanaf 1870 prins carnaval genoemd. Hij draagt een middeleeuws pak dat lijkt op het kostuum van de keizer van het Habsburgse Rijk. Net zoals een echte keizer heeft ook een prins carnaval een hofhouding met een nar (die mensen moet laten lachen), een minister en een raad (De raad van 11). De Held werd vroeger begeleid door soldaten die het uniform droegen van de beschermers van de stad (voormalige Keulse stadsgarde). Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval, bijgestaan door de Raad van Elf.

Waar wordt Carnaval gevierd?

Het carnavalsfeest wordt in Nederland vooral ten zuiden van de grote rivieren (Maas, Waal en Rijn) gevierd. Sommige steden en dorpen hebben tijdens de carnavalstijd zelfs een alternatieve naam (bijv. ‘s-Hertogenbosch wordt Oeteldonk, Breda wordt Kielegat en Bergen op Zoom wordt Krabbegat). Omdat carnaval een van oorsprong katholiek feest is kun je zeggen dat het in de katholieke gedeeltes van Nederland wordt gevierd.

Carnaval tegenwoordig

Het moderne carnaval is betrekkelijk jong (zo'n driekwart eeuw oud) en tot stand gekomen door het samenrapen en aanpassen van vroegere tradities uit verschillende tijdsperiodes, waarmee men een mooi feest kon creëren

Ondanks de minder sterke link met het katholicisme doordat veel mensen niet meer vasten is de gangbare opinie nog steeds dat de dagen voor Aswoensdag gebruikt moeten worden om nog even te genieten voordat een periode van bezinning aanbreekt.

Kostuums spelen hierin nog steeds een grote rol, omdat zij helpen bestaande sociale rangen te doorbreken. Mensen krijgen de kans om voor een paar dagen contact te leggen met iedereen die ze op straat tegen komen. Door moderne ontwikkelingen speelt het carnaval niet langer een sleutelrol in het aan de kaak stellen van misstanden in de maatschappij al gebeurd dit wel nog steevast in de optochten.


Buutteredner

Een ander carnavalsfenomeen is het tonpraote of buutterednen waarbij de tonpraoter of buutteredner een cabaretesk houdt waarin een persoon in “een ton staat” en een satirisch verhaal vertelt met een dubbel laag.


Carnaval ................. een feest zo divers als de kostuums die er gedragen worden. Carnavalisten die dit lezen zullen vast een heleboel missen. En ze hebben gelijk. Ik dit stukje mist ook nog flink wat. Ik heb ervoor gekozen om de meest gangbare zaken aan te kaarten om er wat over te vertellen. Het Carnavalsfeest in Limburg verschilt van het feest in Brabant, maar ook in Limburg zijn er onderling grote verschillen. Zo heeft niet elke stad een carnavalsprins bijvoorbeeld. In de ene plaats mag hij wel getrouwd zijn en in de ander plek moet je vrijgezel zijn om prins Carnaval te kunnen worden. Er zijn ook plaatsen die hebben een carnavalsprinses of alleen een jeugprins en - prinses. Het hele kindercarnaval is niet aan bod gekomen, de Damen- en Herrensitzoengen ook niet of de Auw wieverballen ( de oude wijven ballen). Er zijn plaatsen die organiseren een Galabal. Er zijn plaatsen die een standbeeld of een toren een carnavalskostuum aantrekken. Ook heb ik niks gezegd over het carnavalseten ......... zo zijn nonnevotten (strikken) en Berliner bollen een lekkernij die gek genoeg voornamelijk alleen met carnaval gegeten worden. Ook besteed ik geen aandacht aan de beeldvorming die vooral bij de mensen van boven de rivieren leeft over het veronderstelde losbandige gedrag tijdens carnaval. Of aan de "11 regels voor Hollanders" die vaak opgesteld worden  als leidraad voor gepast en ongepast gedrag tijdens de carnavalsdagen. Oordeel zelf maar!

Ik hoop dat mensen die geen idee hebben wat die "zuiderlingen" nou tijdens carnaval zoal doen een beeld hebben gekregen van wat het feest nou inhoud en waar het vandaan komt. En de carnavalisten die dit stuk gelezen hebben: mocht ik echt iets vergeten zijn wat er ECHT nog bij vermeld moet worden .............. ik hoor het graag van je.

Comment and receive 25 YP 25
The risks involved in opting for a cheap term paper service
You might have come across advertisements about cheap term papers and research papers. Unfortunately, as most students live on a budget, they get tempted by the offer. But you must not, ideally, go in for a cheap writing service. Academic documents, especially term papers, are of high importance, and hence, cheap essay writing service  cannot afford to take a chance with them. There are various risks involved in choosing writing services that offer cheap academic papers. Being aware of those risks would help you in making a better choice. The importance of choosing a good term paper writing service There are numerous term paper services offering various kinds of assistance with all parts of term paper documents. You will come across many websites claiming to be the best in the industry and the cheapest at the same time. But be advised that, at least when it comes to academic writing, ‘the cheapest’ can never be ‘the best. You can logically ascertain that no expert writer would offer his, or her, services cheap. So, those who offer cheap term papers must be compromising on a lot of vital factors. Listed below are a few things which essay writer might be forced to make do with if you choose a cheap writing service. • Poor language: Skillful use of words and flawless language is very important for the purpose of preparing a term paper. Spelling mistakes, grammatical errors, and poorly framed sentences can ruin your paper. • Poor presentation: The success of a term paper depends largely on the effective presentation methods. The way the points are organized, the way the best ones are highlighted and the less prominent ones supported by better ones matter a lot in a term paper. • Plagiarized content: Good writers are, undoubtedly, very expensive. And if you are offered a cheap term paper, it is apparent that someone has been paid a very low fee for that; and, more than often, someone who writes for a low fee won’t be a very good writer. So, they will not be able to put together original information and would resort to copying and pasting materials from other articles. And the one who gets accused of plagiarism would be essay writer cheap, as it is your paper. • Missed deadline: Someone who takes a low fee for their work will be managing multiple tasks to make their living. There are more chances of your writer missing the deadline of your project if he is multi-tasking. Cheap research papers or papers might sound appealing but it is usually more trouble than help. If you are short of funds, it would be a better idea to find a credible firm and ask them for a good price for the service you wish to avail of, than to go in for cheap writers. We also offer help with term paper topics in all subjects ranging from arts to economics paper topics, research papers, essay and process paper ideas, and so on. We also offer custom term papers, prepared by highly experienced and qualified professional writers. We also offer a 100% plagiarism-free guarantee on all the work that goes out of our firm. Needless to say we do not have a ‘cheap term paper’ to offer. But we will be glad to work out a price that suits essay writer free for the assistance you need.
Comment and receive 25 YP 25
Women on the Edge of Death: The Other Side of Confinement
Maria had just over 7 years of marriage. - Their relationship began in an idyllic way and full of details on the part of Juan, a man older than her by eight years and who little by little was surrounding his life partner until he left her in a situation of vulnerability and dependence. Maria at first was carried away by the comments of family and friends who told her “how lucky you are, you got a man who doesn't want you to work and treats you like a princess”. Inside doors history was not so rosy. Juan went from being the seducer in love to the abusive abuser. He began to prohibit outings and friendships and began to resound a phrase that increasingly impacted the delicate figure of his wife. "You're mine". He had ceased to be a person to become an object whose owner was the one who had sworn eternal love to him. This reality gave a bit of respite when Juan went out to work and María could talk with some neighbors or friends who secretly visited her, but it changed when the Covid pandemic became present and Juan had to stay home after the staff cut in the company where he worked as a supervisor. The debts contracted previously could not be paid and they accumulated, like Juan's frustrations. It was when Maria knew fear. And it is that according to the regional director for Latin America and the Caribbean of UN Women, María-Noel Vaeza, in the sexist violence inheritance and cultural habits are glimpsed and, at the same time, a socioeconomic context that deteriorated more with the circulation of the covid -19 and social confinement. It is estimated that 118 million women are in poverty in the region. A reality that was validated in November 2020, when the continental movement Planeta Ella and the Latin American Network against gender violence, which brings together 35 organizations from 21 countries in the region, declared the “feminist emergency” in Latin America. María was able to save her life, even living in Venezuela, where impunity for femicides is almost a constant. It did not become “one more”, but it could be counted as part of the statistics produced in a study published by the Belisario Domínguez Institute (IBD) of the Mexican Senate that indicates that “violence against women is expressed in many different ways, from subtle attitudes, to physical assaults and sexual abuse that damage their physical and emotional integrity, limit their development and cancel their fundamental rights, in order to control, dominate, limit, prohibit, exclude or minimize them ”. This pandemic of violence against women has alarming figures in Venezuela and which are documented by the digital Observatory of Femicide of the Center for Justice and Peace, who reported that in the first 90 days of 2021 60 women were murdered in Venezuela, of which 45% of the cases, the victims were between 22 and 36 years old. The ONG detailed that 50% of the aggressors were Venezuelans, 15% were between 23 and 27 years old and only 1 was under 18 years of age. 15% were police officers, while 5% were linked to criminal gangs and 70% remain on the run. Death is not only outside with a lethal virus, it also hides in the corners because not every home is a place of protection. - Don't be a statistical number of violence and seek help to save your life! - Mujeres al filo de la muerte: La otra cara del confinamiento - María tenía poco más de 7 años de matrimonio. Su relación comenzó de manera idílica y llena de detalles por parte de Juan, un hombre mayor que ella por ocho años y que poco a poco fue cercando a su compañera de vida hasta dejarla en situación de vulnerabilidad y dependencia. María al principio se dejó llevar por los comentarios de familiares y amigos que le decían “qué suerte la tuya, conseguiste un hombre que no quiere que trabajes y te trata como una princesa”. Puertas adentro la historia no era tan color de rosas. Juan pasó de ser el seductor enamorado al maltratador abusivo. Comenzó a prohibir salidas y amistades y comenzó a retumbar una frase que cada vez impactaba más en la delicada figura de su esposa. “Tú eres mía”. Había dejado de ser persona para convertirse en un objeto cuyo dueño era quien le había jurado eterno amor. Esta realidad daba un poco de respiro cuando Juan salía a trabajar y María podía hablar con algunas vecinas o amigas que la visitaban a escondidas, pero cambió cuando la pandemia por Covid se hizo presente y Juan se tuvo que quedaren casa tras el recorte de personal en la empresa donde trabajaba como supervisor. Las deudas contraídas con anterioridad no pudieron ser pagadas y se fueron acumulando, como las frustraciones de Juan. Fue cuando María conoció el miedo. Y es que según la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, en la violencia machista se entreveran herencias y hábitos culturales y, a la vez, un contexto socioeconómico que se deterioró más con la circulación del covid-19 y el confinamiento social. Se calcula que 118 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza en la región. Una realidad que se valida en noviembre de 2020, cuando el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana contra la violencia de género, que reúne a 35 organizaciones de 21 países de la región, declara la “emergencia feminista” en América Latina. María pudo salvar su vida, aun viviendo en Venezuela, donde la impunidad para los feminicidas es casi que una constante. No se convirtió en “una más”, pero sí podría contarse como parte de las estadísticas arrojadas en un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado mexicano que señala que “la violencia contra las mujeres se expresa de muy variadas maneras, desde actitudes sutiles, hasta agresiones físicas y abusos sexuales que dañan su integridad física y emocional, limitan su desarrollo y cancelan sus derechos fundamentales, con la finalidad de controlar, dominar, limitar, prohibir, excluir o minimizarlas”. Esta pandemia de violencia contra la mujer tiene cifras que alarman en Venezuela y que están documentadas por el Observatorio digital de Feminicidio del Centro de Justicia y Paz, quien informó que en los primeros 90 días del 2021 fueron asesinadas en Venezuela 60 mujeres, de los cuales el 45% de los casos, las víctimas tenían entre 22 y 36 años. La ONG detalló que el 50% de los agresores eran venezolanos, 15% tenía entre 23 y 27 años y solo 1 era menor de 18 años. El 15% eran funcionarios policiales, mientras que el 5% estaba vinculado a bandas delictivas y el 70% permanece en fuga. La muerte no solo está fuera con un virus letal, también se esconde en los rincones porque no todo hogar es un lugar de protección. ¡No seas un número estadístico de la violencia y busca ayuda para salvar tu vida!