Heel wat jaren geleden loop ik met mijn collega in ons nieuwe zwart-gele politieuniform rond in de Baandert, gemeente Sittard-Geleen.

Op een groot grasveld zijn basisschool leerlingen bezig met een sportieve buitendag. Wij laten de kans niet ontglippen en maken een korte voetsurveillance op de groene lauwe dansende grassprieten.

Contact maken met bewoners is heel belangrijk. We worden heel veel aangesproken door de jeugdige enthousiastelingen en beantwoorden hun vele stereotiepe vragen zoals heb je vandaag al boeven gevangen en heb je al eens geschoten, de boeien gebruikt of iemand geslagen met de knuppel enzv enzv.

Gelukkig zijn er geen ouderen aanwezig, die vaak zeggen, kijk maar uit anders neemt deze politieman je mee.
Mijn geijkte antwoord tegen zo een vragensteller is dan altijd geweest, deze politieman neemt geen kinderen mee, net zo min als zwarte Piet... wel volwassenen, als je begrijpt wat ik bedoel!

De kinderen willen graag een tastbare herinnering en vragen om een han(d)tekening.

Oké dan en ik maak van het fenomeen handtekeningen, een geheel eigen spontane versie...

Oja, mijn voornaam is Han, uiteraard!


1 comment