Hij staat wél recht


Wat gaat hieraan vooraf?

Oom Frits bijt eventjes op zijn lippen. Hoe noemde tante zich? Fijngebouwd? Maar als verstandig echtgenoot weet hij wanneer hij wel of niet moet reageren, zeker nu tante Coby duidelijk met een pakket de kamer in is gekomen. Dat lijkt wel het pakket dat hij…

'Hij staat trouwens scheef,' onderbreekt tante zijn gedachtegang.

Oom stapt het trapje af en kijkt keurend naar de piek.

'Hij staat recht.'

'Hij staat hartstikke scheef.'

'Die piek staat zeker weten recht. Honderd procent waterpas.'

'Ik bedoel ook niet die piek. De boom zelf is scheef.'

De waterpas wordt er opnieuw bijgehaald. Inderdaad, tante heeft gelijk. De boom staat enkele graden uit het lood. Met een ferme duw wordt het euvel hersteld.

'Ja, nu is-ie recht,' meent tante. 'Maar daardoor is de piek weer scheef.'

Met een zucht bestijgt oom Frits opnieuw het wankele trapje.


(c)2018 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay


Dit verhaal past in deze piekfijne uitdaging:

140w December PIEKFIJN

FrutselenindeMarge

Het vervolg: