Het is voor oom en tante weer 'die tijd van het jaar' (4)


De feestdagen bij #oomFrits en #tanteCoby

Lees hiervoor  

Opmerkelijk snel ontdoet oom Frits zich van het met soep besmeurde kledingstuk, en ook tante is met deze gang van zaken duidelijk in haar nopjes.

'Momentje hoor, ik ben zo terug!'

Even later staat tante Coby met het jasje in de keuken en ze zet de warmwaterkraan aan. Omdat het altijd eventjes duurt voor de temperatuur hoog genoeg is om het gewenste schoonmaakkarwei uit te voeren heeft ze, natuurlijk geheel toevallig, een mooie gelegenheid om de envelop uit ooms Jasje te trekken. Het is een feestelijk gekleurd exemplaar, met enkel de naam 'Frits' er op. Nadere aanwijzingen zijn op de envelop niet te vinden.

'Lukt het?' klinkt de welluidende stem van oom Frits uit de eetkamer.

'Ja, ja, een klein momentje nog!'

Het begint tante te dagen: zo heel veel tijd heeft ze niet. Haastig kijkt tante in de envelop.


(c)2019 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay


Deze episode uit het leven van oom Frits en tante Coby past in de 140-woorden-uitdaging van FrutselenindeMarge.

Hoe gaat het verder: