Pluizige knopjes (tanka)


Pluizige knopjes

Verspreid op alle takken

Een voorjaarsfeestje

Leven in een nieuwe knop

De boom tooit zich in lente


(c)2019 Hans van Gemert

Eigen foto


De tanka is een lyrisch gedicht, bestaande uit vijf regels met doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen, zonder bedoeld rijm of vastgestelde maat. De bakermat van de tanka ligt in de Japanse cultuur van de vijfde eeuw. In de tanka raakt een natuurimpressie aan een diep gevoel of valt er op een natuurlijke wijze mee samen. De tanka verwoordt hoe een natuurindruk en een eigen beleving elkaar vinden; met elkaar een gedicht vormen. (Bron: Wikipedia)