De Natuur heeft recht op Rechtspersoonlijkheid | Hans

De Natuur heeft recht op Rechtspersoonlijkheid

,Er is wereldwijd een beweging gaande die meer aandacht verdient dan ze nu krijgt. Deze maand kreeg de Spaanse binnenzee Mar Menor door het Spaanse parlement rechtspersoonlijkheid toegekend. Rechtspersoonlijkheid voor een ecosysteem: een unicum in Europa, maar in veel andere landen al vaker vertoond. Zo hebben de afgelopen jaren rivieren, bergen en bossen in bijvoorbeeld Canada, Nieuw-Zeeland en Panama persoonlijke rechten toegekend gekregen. Meestal in de vorm van een juridische voogd die in de rechtszaal optreedt als vertegenwoordiger van het ecosysteem als dat bedreigd of aangetast wordt.

rechtspersoon

WWF luidt alarmklok over biodiversiteit: "68 procent van onderzochte dieren in kleine halve eeuw verdwenen" Zeggen dat het niet goed gaat met de biodiversiteit of soortenrijkdom op aarde is als een open deur intrappen, maar het wordt nogmaals aangetoond in het nieuwe "Living Planet Report" van het Wereldnatuurfonds (WWF): 68 procent van de dieren die het WWF monitort, is tussen 1970 en 2016 van de aarde verdwenen. In het vorige rapport (uit 2018, bevat cijfers tot 2014) had het WWF berekend dat tegen dit jaar 67 procent van de dieren verdwenen zou zijn.

Maar dat cijfer was in werkelijkheid al in 2016 achterhaald, zo blijkt nu uit het nieuwe rapport. 4.392 diersoorten onder de loep. In het nieuwe rapport heeft het WWF gekeken naar gegevens over 4.392 diersoorten, verspreid over 20.811 populaties. Het gaat om zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën. Gemiddeld 68 procent van de populaties is tussen 1970 en 2016 verdwenen.

rechtspersoon

Een op de vijf reptielen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de staat van meer dan 10.000 reptielensoorten over de hele wereld. Wetenschappers roepen op tot onmiddellijke bescherming van met name krokodillen en schildpadden, die het uitermate moeilijk hebben.

rechtspersoon

Gevaar ecosystemen door enorme afname aantal grote roofdieren
Wereldwijd staan ecosystemen onder druk. Recent onderzoek heeft uitgewezen hoe belangrijk grote roofdieren zijn voor ecosystemen en helaas moeten ook deze dieren vechten om te overleven. Doordat de populaties grote roofdieren zo achteruitgaat heeft dat grote gevolgen voor de biodiversiteit van zoogdieren, vogels en ongewervelde dieren maar ook voor vegetatie en klimaatverandering. Wetenschappers van de Oregon State University, pleiten nu voor een wereldwijd initiatief om deze dieren te beschermen.

De twee grootste milieurampen van dit moment, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, kunnen succesvol worden aangepakt. Maar alleen met een beleid dat beide problemen tegelijk aanpakt, zeggen wetenschappers.

Ja, de Natuur heeft recht op Rechtspersoonlijkheid, water, dieren, bomen.

Oerbossen en regenwouden worden vernietigd voor de productie van steeds meer rundvlees, palmolie, cacao, hout en papier. Maar we hebben nu een uitgelezen kans om de bossen te helpen redden: Amerika stemt binnenkort over een einde aan de import van aan ontbossing gelinkte producten. Dit zou wereldwijde toevoerketens kunnen opschonen en bossen en gemeenschappen wereldwijd kunnen beschermen. Maar er komen verkiezingen aan en het politieke landschap zou kunnen veranderen. Roep besluitvormers op de wetten NU aan te nemen en te kappen met kappen: TEKEN DE PETITIE

Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

3 comments