Wat heeft dit flesje met Hemelvaartsdag te maken? | Flying Eagle

Wat heeft dit flesje met Hemelvaartsdag te maken?

Het is een Hemelvaartsdag, een paarhonderd jaar geleden. Johannes en Maarten lopen langs een bergmeer. Ze filosoferen wat over hoe het zou zijn als de Heer met hen mee zou lopen. Net zoals destijds met de Emmaüsgangers, zeg maar.

Een bijzonder flesje

Hemelvaartsdag


Plotseling ziet Johannes een klein flesje op de grond liggen, direct aan de waterkant. Het flesje lijkt er al jaren roerloos te liggen. De beide vrienden aanschouwen het met toenemende belangstelling.

Wat zou dit flesje betekenen? Zou het hier toevallig liggen, of zou hun Heer er de hand in hebben? Maarten kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en graait het flesje uit Johannes’ handen. Het is maar een klein flesje. Heel voorzichtig draait hij het dopje eraf en ziet er een opgerold papiertje in zitten.

Johannes spreekt de vraag uit die hen beiden bezighoudt: “Wat heeft dit briefje met Hemelvaartsdag te maken?”. Maartens antwoord spreekt voor zich: “Laten we het openen en lezen.”


Een bijzonder briefje in de fles


Zo gezegd, zo gedaan. Maarten rolt het briefje uit en zijn mond valt wijd open van verbazing. In deze toestand geeft hij het terug aan Johannes. Vanaf dat moment wordt vormt het een van de kernpunten in de leer van Maarten: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia.

Nooit zal de kerkwereld meer hetzelfde zijn. De genade die in de kerk is vervangen door de leer van de aflaten, etc. keert terug. De Schrift, de Bijbel wordt vertaald in zoveel mogelijk volkstalen en bereikbaar voor iedereen. Het geloof wordt een krachtbron van binnenuit voor de mens die gelooft.

En dat alles niet tot eer van Maarten, van Johannes, of van welke andere menselijke grootheid dan ook. Nee, het draait allemaal om de eer van God. Diezelfde God, die Zijn Zoon tot Zich nam om Zichzelf in de geest van de mensen uit te storten en zo bij de gelovigen - Zijn kinderen - in te komen wonen.


Hemelvaartsdag

God komt wonen bij de mensen? 

Hemelvaartsdag


Dat roept uiteraard vragen op. Hoe zit dat? Komt God echt wonen bij de mensen? Dat kan toch niet? Maar dat soort vragen is van het kaliber Nicodemus in Johannes 3. En daar legt Jezus het aan deze joodse Schriftgeleerde al haarfijn uit. Het gaat om iets geestelijks, niet om iets fysieks.

Zo komt God met Zijn Heilige Geest wonen in het hart van de gelovige. En dat betekent: er is een innige relatie tussen God en de mens, tussen de mens en God. Net zoals de Emmaüsgangers dat destijds beseften; maar dan nog een graadje diepgaander.


Kortom, Hemelvaartsdag opent de deur naar Pinksteren en voltooit de Weg van Gods concrete aanwezigheid op aarde tussen Kerst en Pasen. Hoe prachtig is het om zo’n flesje te mogen vinden tijdens een wandeling met je vriend?!


Kun je anno 2020 iets met deze boodschap? 

Nu lijkt dit verhaal enkel en alleen effect te hebben op de situatie van een paar mensen die enkele honderden jaren geleden leefden. Maar de invloed van Johannes Calvijn en Maarten Luther op de wereld- (en zeker de kerk)geschiedenis is ongekend.

Misschien lees je dit en vraag je je af hoe je meer te weten kunt komen over Hemelvaartsdag, Pinksteren, over genade en geloof. Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website over Alpha-cursussen. Dat is een goed begin om met jouw zoektocht te starten.

En als je al wel gelooft, als je al christen bent, gooi dan eens een visje (of flesje) uit. Je weet nooit wanneer en waar het vrucht draagt!

Hemelvaartsdag
 
Hemelvaartsdag

De verplichte tekst die @Hans van Gemert aangereikt heeft in de schrijfuitdaging van deze maand is inspirerend.

Dit is wederom een fictief verhaal, maar de boodschap is waardevol. Het geldt ook voor jou. De Alphacursus is - ook in de corona tijd! - een prachtige mogelijkheid om kennis te maken met het christelijk geloof.

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

12 comments