#HERFST2020 : De meteorologische winter 2020 is 1 december begonnen.
Op 21 december begint officieel de winter, althans volgens de #astronomische kalender.
Voor de #meteorologen en #klimatologen is de winter al op 1 december begonnen en duurt het seizoen precies drie kalendermaanden. De klimatologische seizoensindeling waarbij de seizoenen steeds op de eerste van de maand beginnen biedt voor de meteorologen de mogelijkheid om de seizoenen onderling te kunnen vergelijken. Volgens de sterrenkundige kalender begint de #winter meestal op 21 december, maar soms is de 20e of 22e de begindatum.
Op de eerste dag van het winterseizoen staat de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring. De verschillen in tijdstippen en soms data zijn het gevolg van het oneven aantal dagen van het tropisch jaar (waarop de kalender is gebaseerd) en de invoering van de schrikkeldag.

HERFST  2020  is echt voorbij