ARCO- schandaal


Het Belgische ARCO schandaal: De beloofde oplossing van de regering: Al het spaargeld is "OPGELOST"

Failliet van Arco

Groep Arco was een Belgischecoöperatieve holding binnen de schoot van het ACW/beweging.net  (christelijke arbeiders beweging).  Door deze 'Katholieke' zuil, werd aan 800.000 leden, een 100% veilige spaarrekening voorgesteld: "De Arcopar-rekening".

Met een kapitaal van 1,7 miljard Euro, bleek ARCO zijn geld vooral ge√Įnvesteerd te hebben in √©√©n bedrijf, Dexiabank.¬† Tegen eind 2008 was het grootste deel (90%) van de investeringsfondsen van Arco belegd in deze bank.¬† Door het ineenstorten van Dexia ging Arco failliet.

Eind 2012 ontstond hierover een golf van protest, die tot de dag van vandaag voortduurt.  Vele coöperanten beweren dat ze niet op de hoogte waren dat het om aandelen ging, of dat het om een 'risicovolle' belegging ging.

Dat deze georganiseerde frauduleuze misleiding reeds van voor de invoering van de Euro bestond, bewijst onderstaande advertentie uit 1998:

Telkens er verkiezingen in aantocht zijn worden er loze beloftes gedaan door de partij van de christelijke zuil.
Tien jaar na dato is er nog steeds geen begin van schadeloosstelling van de gedupeerden.
 De verantwoordelijken van deze massale diefstal werden nooit vervolgd.  Dat de bedrogen spaarders hoofdzakelijk uit het arbeidersmilieu komen zal hier niet vreemd aan zijn.

Hieronder een advertentie om "de goede huisvader" geld te ontfutselen.  In 2008 was dit volledig te kwader trouw omdat men wist dat het kalf al verdronken was.  Dit product als "stabiel" voorstellen is dan ook zonder meer bedrieglijk.

Nawoord:

Zeven dagen na het posten van bovenstaande blog, komt de regering met een zoveelste "mogelijke doorbraak".

Dit jaar zijn er weer verkiezingen en regent het loze beloften.  Wie gelooft die mensen nog?

Bovendien zou slechts 40% van de ingelegde spaargelden kunnen terugbetaald worden; de verschuldigde intresten, over al deze decennia, worden evenmin teruggegeven. 

Uiteraard zijn de gedupeerden hier niet mee akkoord.


De oplossing:

Als de CD&V verschillende trappen wil stijgen op de ladder van geloofwaardigheid dan moet zij zelf een echte oplossing uitwerken voor de 800.000 Arco-gedupeerden.  De christelijke zuil (Beweging.net, de koepel van ACW, CM, ACV...) is schatrijk met zelfs deposito's op buitenlandse bankrekeningen en ze bezit daarnaast een onroerend patrimonium van miljarden euro's.  Met een sale-and-lease-back-operatie op een deel van haar gebouwen ten bedrage van de ARCO-schuld van zo'n 1,5 miljard euro zou ze alle gedupeerden volledig kunnen vergoeden, en niet alleen het smartengeld van 600 miljoen euro dat nu beloofd werd in het regeerakkoord.  Er is voldoende cashflow aanwezig in de christelijke vetpotten om die operatie te financieren (zelfs voor de latere terugkoop tegen de residuele waarde).

Een halve eeuw geleden beschikte de Christelijke Mutualiteit bijvoorbeeld over 6 miljard Belgische frank aan daggelden.¬† Vandaag beheert ze meer dan dat equivalent in euro's.¬† Er is voldoende expertise aanwezig in de Wetstraat om dergelijke S&B-operatie te leiden.¬† Men kan te rade gaan bij de adepten van "paars" die er het gat in de begroting mee dichtten en er zichzelf en hun entourage mee bedienden.¬† In de christelijke zuil is er ook voldoende medeplichtig financieel talent aanwezig zoals de professoren Rik Branson en Wim Moesen. Belfius zou de S&B operatie kunnen uitvoeren. ¬† Dat zou de prijs bij de beursgang in april e.k. gunstig be√Įnvloeden.

Zo wordt iedereen 100% terugbetaald en de verloren eer van de christelijke kleptokraten wordt gered met een rechtvaardige schadeloosstelling voor de slachtoffers van hun graaicultuur en zelfbediening.

DELEN
Er is geen enkele rechtvaardige reden te bedenken om de Arco-coöperanten te vergoeden met belastinggeld.          Er is immers geen enkele rechtvaardige reden te bedenken om de Arco-coöperanten te vergoeden met belastinggeld.  Ze werden wel misleid door hun bankiers die hen deelbewijzen als risicoloze spaarproducten verkochten, terwijl het in werkelijkheid aandelen waren die geen recht gaven op de spaargarantie.  Arco werd bestuurd als een hefboomfonds.  Het was een container waaronder allerhande constructies van het ACW floreerden:  Arcopar, Arcoplus, Arcofin, Arcosyn, Auxipar, Artesia, Bacob die quasi allen opgingen in Dexia waarvan Belfius nu de erfgenaam is.

Verboden staatssteun
Onder de durfkapitalistenmaffia, die de ondergang van Dexia op zijn geweten heeft, zaten ook diegenen die Arco ten gronde richtten.  De Arco-schuld laten terugbetalen met de nakende beursgang van Belfius is dus niet alleen een verboden vorm van staatssteun, maar weerom een diefstal van belastingcenten.  Belfius is eigendom van de overheid en dus van alle burgers.  De bank werd met miljarden overheidssteun gered uit de failliete Dexia-stal.   Met de afgesplitste bad bank Dexia hangt er voor de komende decennia nog altijd een miljardenclaim als een zwaard van Damocles boven ons hoofd.  De opbrengst van de aangekondigde beursgang van Belfius komt de burger ten goede en niet de bankrovers om de schade van hun oplichting te vereffenen.  Daarenboven zou dergelijke constructie wegen op de prijs van de beursintroductie, zelfs als de uitbetaling aan de gedupeerden eerst zou gebeuren via een superdividend.

De N-VA cashte met haar aanklacht tegen de graaicultuur van Arco bij elke verkiezing.¬† Als onze minister van Financi√ęn Johan Van Overtvelt nu zwicht voor de chantage van de CD&V in het Arco-dossier is dit een tjevenstreek en kiezersbedrog.¬† Dan moet de N-VA wegzakken in haar eigen fatsoensmoeras.¬† Niemand hoeft op te draaien voor het wanbeleid en de oplichting van het christelijke witteboordentuig, behalve die Farizee√ęrs zelf.

Schuldig verzuim
In IJsland stak men 26 bankiers achter de tralies na de crisis van het casinokapitalisme met o.a. de Kaupthing bank. Als al die topgraaiers, die in de Arco-groep aan de roulettetafel zaten met de jetons van hun beleggers, nu ook nog voor het gerecht zouden gedaagd worden om hun zonden op te biechten, zouden ze nog tot boetedoening kunnen overgaan.  De kans is echter klein.  Onze huidige minister van justitie Koen Geens, was met zijn advocatenkantoor Eubelius toentertijd huisjurist van de Arcogroep.  Barmhartigheid en absolutie zonder biechten zijn in dit geval geen christelijke deugden, maar schuldig verzuim en medeplichtigheid. 

(André Callaert)

Handleiding bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
U bent gedupeerd in ARCO en u bent het wachten sinds 2008 en de valse beloftes beu. Eerst werd 100% beloofd, dan 40 % en nu 10 %. Op de duur schiet er niets over. U wil ook vermijden dat uw claim verjaart of dat u een aalmoes krijgt. U wil mee aan de onderhandelingstafel zitten en 100 % van uw inleg te eisen. Wel , wordt dan eindelijk wakker, sluit u dan aan bij uw lotgenoten en dien zelf het verzoekschrift in zodat u uw eigen claim indient.U moet voor het neerleggen van dit verzoekschrift geen kosten betalen noch aan de verenigingen noch aan de griffie. In die zin is de deelname dus volledig GRATIS maar toch dient u zo wettelijk gezien officieel en autonoom uw claim in.
Dit verzoekschrift moet wel correct ingevuld en ondertekend worden. U vult de datum , uw volledige naam , uw geboortedatum, uw beroep en uw woonplaats in. Het overbodige (bv. als u alleen bent) schrapt u. U ondertekent het origineel en vermeldt daar nog eens alle namen en voornamen. Iedereen moet zelf ondertekenen op eigen verantwoordelijkheid. U moet een kopij houden en u moet het origineel tezamen met de stukken (als het kan met kopie bewijs ARCOPAR participatie maar dat kan u ook later doen ) opsturen aan de Griffie Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel op volgend adres: Quatre Brasstraat 13, 1000 BRUSSEL Op dat moment wordt U partij , vraagt u officieel schadevergoeding en kan uw eis vanaf dan niet meer verjaren (!).U wordt door de griffie op de hoogte gehouden maar de verenigingen nemen zich voor om dat ook te doen.
Wij vragen U om los daarvan een extra ingevuld exemplaar apart te mailen naar arcospaarders@gmail.com en dan wordt u ook GRATIS lid van de verenigingen. Opgelet : als u enkel mailt naar dit adres dan dient u geen claim in. U moet de claim bij de rechtbank indienen, niet bij de verenigingen.
Vragen en antwoorden :
- Moet ik het verzoekschrift nu indienen of kan ik nog wachten : het komt niet aan op een dag maar als u wil deelnemen dan zouden wij dat toch tegen eind februari 2018 of zeker eind maart 2018 doen.
- Moet ik aangetekend naar de griffie zenden : neen, het is niet verplicht , maar het kan U wel meer zekerheid geven want u hebt dan een bewijs; u kan ook zelf naar de griffie gaan en een bewijs vragen; u kan het niet met mail of fax want u moet een ondertekend en gedateerd in origineel neerleggen.
- Wat moet ik doen als ik wettelijk gescheiden ben : u kan normaal gezien voor uw deel opkomen en u schrijft dat er gewoon bij en best verwittigt u uw ex.
- Wat moet ik doen als ik erfgenaam ben : elke erfgenaam kan normaal voor zijn deel opkomen door dat te vermelden, maar nog beter is dat alle erfgenamen samen( of apart voor hun erfdeel) hun claim indienen.
- Wat met meer personen in één gezin : bent u met meerdere meerderjarige personen in hetzelfde gezin op verschillende adressen , dan dient u aparte verzoekschriften in per persoon, wonen die op hetzelfde adres dan zet u al die namen en handtekeningen in hetzelfde verzoekschrift. Ouders treden enkel op voor minderjarige (- 18) kinderen, anders moeten de kinderen zelf een verzoekschrift indienen.
- Wat moet ik doen als ik mijn bewijsstukken niet direct vind : u kan die later neerleggen, dien uw verzoekschrift nu al in en verzamel nadien de bewijsstukkken, u hebt daar nog tijd voor.
- Moet ik een advocaat nemen : neen u moet dat niet doen en u kan zelf opkomen voor uw rechten, maar als u wil kan u wel naar eigen keuze en op eigen kosten een advocaat nemen en dat kan ook later.

- Het deelnemen aan een procedure veronderstelt dat U zelf op de hoogte bent van de regels of dat U indien nodig advies en bijstand zoekt. U procedeert individueel maar u bent niet alleen. De verenigingen zelf hebben geen rechtspersoonlijkheid en komen niet tussen in de procedure. Deze handleiding is geen juridisch advies. De verenigingen, leden of bestuurders en hun raadslieden dragen bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid noch voor de teksten die worden verspreid noch voor uw individuele deelname aan de procedure.

Word lid en beloon de maker en jezelf!

More