Het commerciële bedrijf Medical Research Data Management (MRDM) zou nu, met toestemming van ziekenh


Het commerciële bedrijf Medical Research Data Management (MRDM) zou nu, met toestemming van ziekenhuizen, de data opslaan bij Google. De #data is afkomstig uit #patiëntendossiers en bevat onder meer informatie over de ingrepen, #medicatie , complicaties en opnameduur.