Het Joods Monument aan het Slotplantsoen in Meppel


Klein gedenkteken :Vijfentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog werd in Meppel de eerste stap gezet om een gedenkteken te realiseren voor de omgekomen joodse Meppelers. Het was op initiatief van de Meppeler H. Bakker dat in 1970 in het Slotplantsoen, vlak bij de inmiddels afgebroken synagoge, een klein monument werd gerealiseerd.
Nieuw monument
Een tweede stap werd eind jaren negentig gezet, door de inmiddels opgerichte Stichting Joods Monument te Meppel. Deze stichting ontwikkelde een initiatief om het bestaande gedenktekentje te verplaatsten naar de overzijde van het Slotplantsoen en te integreren in een groter monument, naar het ontwerp van Onno de Ruijter. Het nieuwe monument werd op 30 september 1997 in gebruik genomen .