Het militair industriëel complex.


Een gevaarlijke situatie, die te zelden (eigenlijk dus nooit ! ) wordt aangekaart, door onze officiële media.

 • Er is veel informatie over het bestaan van een secret space program, dat reeds trillioenen dollars aan "black budget" gekost heeft. (Wanneer men "SSP" googelt komt men dus ook de term "BlackBudget" tegen en het is niet voor niets, dat daar aan de overkant van de oceaan, de staatsschuld zo ver is toegenomen !
 • Volgens Catherine Austin Fitts is de "DEEP STATE"of "SHADOW-GOVERNMENT" de lintworm van de "democratie", alle vooruitgang wordt hierdoor opgegeten !
 • Catherine Austin Fitts is een gewezen manager, directeur van de Wall Street Bank "Dillon Read & Co., tevens was ze daarna ook lid van de eerste regering Bush, m.b.t. huisvesting en woningbouw. Nu is ze president van Solari, Inc. !
 • De digitale wereld schept hierbij nog extra gunstige voorwaarden voor fraude !
 • Dan is er het bedrog van het geheime SSP (Secret Space Program) iets wat door onze media angstvallig geheim wordt gehouden op bevel van de cabal, die ons regeert.
 • Gelukkig is er dankzij de informatie van moedige whistleblowers wel meer zicht op de omvang van het gebeuren buiten onze planeet. (Hierbij wil ik noemen Corey Goode, Toney Rodrigues, Randy Cramer en Elena Kapulnik, die allemaal geleden hebben onder de gevolgen van Milab-abductie) Zij zijn nog steeds enigszins verward, maar zij beschikken over een boel informatie over kolonies op Mars en op de Maan. Veel informatie over de ontwikkelingen m.b.t. "disclosure" krijgen we de laatste tijd ook van David Wilcock tezamen met Corey Goode,die dus ook een Milab-abductee was, maar die nu veel informaties heeft ook al omdat hij dus met Sigmund gesproken heeft, die een NASA-chef is, hoewel hij over veel zaken misleid werd door zijn eigen superieuren,want dat is waar NASA op gebaseerd, is desinformatie en geheimhouding.
 • Het is op een hoog technisch niveau, dat de verschillende programma's zich bevinden. Er zijn dus ook in Rusland, China, Canada etc. geheime groepen die hieraan meewerken. Steven Greer heeft met veel betrokken mensen gepraat en weet al sinds de jaren 90 hoe ingewikkeld deze materie is.
 • Steven Greer maakt zich nu bezorgd over de grote macht, die tegenover ons staat.
 • Het slechte nieuws is, dat er nog steeds fascistische elementen zitten in deze "ICC" (Interplanetary Corporate Conglomerate).
 • De Zionisten en globalisten hebben ook fascistische trekjes hoewel zij zich anti-fascistisch noemen !
 • We moeten zeker uitplussen hoe groot en hoe acuut dit gevaar is. Want er zijn ontwikkelingen achter de gordijnen, die uiterst vaag blijven voor het grote publiek.
 • Steven Greer is zeer alert en waarschuwt, dat dit complot (SSP ) nu al 70 jaar aan de gang is en ongetwijfeld rampzalige gevolgen zou  kunnen hebben.
 • Persoonlijk hoop ik, dat de mensheid misschien gered zou kunnen worden door een verandering van mentaliteit.  (En ik geloof dat het tijd is, dat we dit scenario voorkomen, door b.v. een bewustwording van dit gevaar ! )
 • Het probleem blijft dan dat we nog steeds gebruik maken van een zeer vervuilende technologie, die onze planeet in snel tempo vervuilt.
 • Vanwege deze twee grote gevaren zou ik toch wensen, dat de media meewerken aan het installeren van vreedzaam gebruik van een nieuwe technologie met alternatieve "free energy ".
 • Als ik Steven Greer mag samenvatten moeten we deze problemen eindelijk erkennen en op internationaal niveau gaan samenwerken !  (Daarvoor hebben we wel meer "grassroots"bewuste mensen nodig, die meewerken aan een betere planeet ). Als er bij U nog verwarring is over de versie van Corey Goode en die van Steven Greer, dan kan ik melden, dat die verwarring inderdaad nog bestaat, maar misschien door het verschijnen van artikelen en blogs als deze zal er meer klaarheid komen.
 •  LEES  OOK  :     https://yoo.rs/verbegbijazz/blog/de-overwinning-van-de-zwaartekracht-sinds-1954-1505504630.html?Ysid=11479
 •               https://youtu.be/q_uihf8idIY
 •             https://youtu.be/ZZymJN642BI

Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!