Het op de klompen aanvoelen of toch niet helemaal ?


#KLOMPEN 😍 Het is een bekend gezegde : het op de klompen aanvoelen, maar niet iedereen legt zomaar een link met bepaalde activiteiten dan wel bezigheden. Meppel Nu heeft voor een winkel annex #klompenmakerij in Meppel deze foto gemaakt. In de winkel worden de klompen verkocht die ze zelf maken. Er zijn nog maar weinig klompenmakers in Nederland.

Klompen zijn #houten #schoeisel dat sinds de oudheid en vooral vanaf de middeleeuwen in grote delen van Europa werd gedragen. Klompen maken was vooral een handmatige bezigheid, tot in de loop van de 19e eeuw machines hun intrede deden. Eind jaren vijftig van de 20e eeuw daalde de productie pijlsnel, omdat steeds minder mensen klompen droegen. Vandaag is het ambacht beperkt tot enkele klompenmakers. Andere benamingen voor een klomp zijn holleblok, holsblok, kloef en kloon.

De maat van een klomp wordt weergegeven in centimeters, waarbij de binnenkant met een meetlat afgemeten wordt. Het lopen op klompen vereist een speciale techniek. Mensen die het nog nooit gedaan hebben, kunnen er veel moeite mee hebben en zullen al snel de klompen verliezen. Door de tenen te krommen bij het optillen van de voet wordt de klomp vastgehouden. Mensen die vaak op klompen lopen doen dit onbewust.