Hoe moeten we dat door te veel vee veroorzaakte stikstofprobleem toch oplossen?
Zo enorm complex en ingewikkeld…
- Minder vee houden?
- Nee! Dat is onmogelijk! #stikstof #boeren
De agro-industrie moet haar verzet tegen duurzame landbouw staken. Dat zegt minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in een interview met Follow the Money. ‘We moeten inzetten op een toekomstgerichte agrarische sector.’

Bennie Jolink wil dat de boeren de hakken nou eens uit het zand halen

Hoe moeten we het probleemvan te veel vee oplossen?