Iris in de gaten gehouden (CIS 5) | Flying Eagle

Iris in de gaten gehouden (CIS 5)

hoogmoed

Iris B. was een van de tienermeiden van terreurorganisatie C.I.S.

Vanaf de evaluatie wordt zij nauwlettend in de gaten gehouden.

Gedrag Iris beteugelen 

Om Iris’ hoogmoedige houding te corrigeren, worden de teugels op last van de reclasseringsambtenaar serieus scherper aangetrokken. Er worden flinke voorwaarden gesteld aan haar vrijheid. De dreiging van een celstraf – net als Carol – wordt als een zwaard van Damocles boven haar hoofd gehangen.


Onder meer de schoolprestaties liggen vanaf nu onder de loep. Elke onvoldoende voor een repetitie of overhoring kan consequenties hebben. Om Iris van de ernst van de situatie te doordringen, worden haar gedurende 10 minuten letterlijk de duimschroeven aangedraaid. Een pijnlijke ervaring, maar ze laat met haar houding dan ook veelvuldig anderen lijden.


Ze heeft in de loop der jaren een masker van zelfverzekerdheid opgezet. Dat uit zich nu steeds meer in een hoogmoedige houding, die op deze manier zal worden aangepakt. Het is voor haar alleen maar te hopen, dat dit zijn uitwerking niet zal missen.

hoogmoed

Niels in gesprek met Iris  

hoogmoed

Daarnaast wordt Niels opgetrommeld voor een gesprekje met Iris.

Hij heeft een paar jaar geleden met haar een bekeringsgebed gebeden. Een gebed dat meer verandering teweeg had moeten brengen dan Iris op dit moment toont.

Niels legt in dit gesprek de nadruk op nederigheid als levensstijl. Iets waar Iris overduidelijk nog moeite mee heeft.


Overduidelijk toont Niels aan, dat een adelaar weliswaar een bijna oppermachtige roofvogel is, maar toch extreem nederig voor de kleintjes zorgt.

Zoals ook Jezus Christus natuurlijk de nederigheid en dienstbaarheid tot het uiterste liet zien.

Hij roept Iris met klem op om haar hoogmoedige houding op te geven. Ze kan maar beter gaan dienen dan steeds maar weer de hoofdrol voor zich op te eisen.Iris knikt toegeeflijk, maar aan haar gezicht ziet de reclasseringsambtenaar al dat dit slechts bij het spelletje hoort.

Het lijkt erop, dat zij haar eigengereide weg wil blijven volgen. Waarop de ambtenaar haar nogmaals streng toespreekt.


Iris tekent…   

De woorden die de reclasseringsambtenaar komen ditmaal hard aan. Het gelaat van Iris trekt bleek weg.

Heel langzaam lijkt het tot haar door te dringen, dat het nu ernst is. Haar gedrag zal echt niet langer getolereerd worden. En daarom kiest ze eieren voor haar geld.Ze ondertekent een briefje van de reclassering. Daarin belooft ze:


1. al haar schoolresultaten dagelijks door te geven;

2. iedereen in haar omgeving te dienen en

3. geen enkele vorm van hoogmoed meer in haar leven toe te laten.Dit zal nog een hele dobber voor haar worden. Maar de reclassering houdt Iris de komende tijd uiteraard goed in de gaten.

Of dit naar wens verloopt zal de toekomst leren.


hoogmoed
 

PS: Meen je de jongedame op de foto’s te (her)kennen, wéét dan dat zij slechts een personage in dit verhaal vertegenwoordigt. Zij heeft in werkelijkheid niets met criminaliteit te maken.

Andere delen van CIS (en meer…) 

Ben je benieuwd hoe het verdergaat met Iris? Blijf dan volgen, want dit vervolgverhaal gaat door! In de planning staan nog meer delen. Eerst over Soraya en over Carol, daarna komen we bij Iris terug.

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
You share. We pay your share.