Geluk


Geluk is de moed om de dingen aan te pakken die veranderd moeten worden.