#humorligtopstraat  😍 De verkeerswet kent drie soorten verkeersborden: • 'je moet' borden noemen we voortaan GEBODSBORDEN; • 'je mag niet' borden noemen we voortaan VERBODSBORDEN; • 'pas op' borden noemen we voortaan GEVAARSBORDEN;

Al weer een bord...maar welk ?