De schim (part 8)


Later zou hij dan kunnen zeggen, dat het hier, in de oude, Victoria, allemaal begonnen was. Dat klonk mooi. Ook op de Singel had elke groep zijn eigen naam, Zo had je 'De Boeg' en 'Het Kompas', allemaal toepasselijke namen voor op een schippersinternaat. Het was wel leuk geweest als er een groep was geweest die, 'De Carrousel' of zo, was genoemd en dat daar dan ook kermiskinderen zaten. Fantaseerde hij.


Zoiets kon natuurlijk niet, lachte hij, Het schoot hem ineens te binnen dat er dan ook wel een circusgroep zou kunnen bestaan die 'De koorddansers' werd genoemd, nee dat kon  niet. Het was hem wel duidelijk dat een naam erg belangrijk was en woorden dus van grote betekenis konden zijn. Dat vermoede had hij al eerder gehad, daarom ook was het belangrijk, alles op te schrijven. Niets van zijn aantekeningen mocht verloren gaan.


Zolang hij daar maar aan vast hield en zich niet af liet leiden, zou het wel goed komen. In de tussentijd was het zaak om niet teveel op te vallen en voorzichtig vrienden te maken. Wie zou hij blindelings alles kunnen toevertrouwen? Dat wist hij nog niet. Toon, wel een aardige jongen, maakte graag grapjes. Of hij zijn mond kon houden, betwijfelde Anton. Vooralsnog te riskant, sprak hij plechtig, in zichzelf. Dat gaf het altijd net wat extra gewicht.