Een leven lang


Verhul ik mijn verhaal, 

vertellen en tegelijk verstoppen, 

ook als ik ervan baal, 

verhul ik mijn verhaal, 

lijkt het of ik verdwaal, 

maar hoef het dan niet op te kroppen. 

                                  Verhul ik mijn verhaal  

          vertellen en tegelijk verstoppen? 

Mensen hebben mij, als kind, bedrogen, 

en keken op mij neer. 

Geen compassie en glashard gelogen. 

Mensen hebben mij, als kind bedrogen, 

dingen gedaan, die niet hadden gemogen, 

gingen als een woesteling tekeer 

Mensen hebben mij, als kind, bedrogen, 

en keken op mij neer. 

 

Weet niet waar ik het moet zoeken, 

als men twijfelt aan mijn woorden, 

dan kan ik weleens zachtjes vloeken 

Ik weet niet waar ik het moet zoeken, 

en duik nog dieper in de boeken. 

Het lijkt of zij mijn innerlijk vermoorden. 

Weet niet waar ik het moet zoeken, 

als men twijfelt aan mijn woorden 

 

Ik weet wel hoe dat komt; 

Wij werden en soms worden niet geloofd. 

Ons verhaal verstomd. 

Ik weet wel hoe dat komt. 

Ja, nu weet ik dat, verdomd. 

Niet willen weten, uitgedoofd. 

Ik weet wel hoe dat komt; 

Wij werden en soms worden niet geloofd 

Schrijven duurt je leven lang. Ook als het gaat om rondeel-dichten. Je kunt er nog steeds aan beginnen en inleveren kan ook. 

signup

Gun jezelf positieve contacten!