Retteketet (Rondeel)


Soms had zij last van binnenpret, 

dan moest zij zich bedwingen, 

dat lukte meestal dan nog net. 

Soms had zij last van binnenpret, 

deed snel nog maar een schietgebed, 

stond verschrikkelijk op springen. 

Soms had zij last van binnenpret, 

dan moest zij zich bedwingen. 


Al is de week voorbij. Schrijven blijft uitdagen en dichten een uitdaging. Niemand belet je een Rondeel te maken en alsnog in te leveren. 
signup

Gun jezelf een Yoorsie!