Inflatiespook

Inflatiespook

Als de rente komt dan stuur ik jou de rekening uit Amsterdam. De kogel is door de kerk: de Europese Centrale Bank besloot om de rente in juli te verhogen met een kwart procentpunt en daarna nóg eens in september met een kwart procentpunt of méér. Op de financiële markten wordt al gespeculeerd dat, mocht de inflatie in de eurozone verder oplopen, er nog veel meer in het vat zit.

inflatie kweken. Geldontwaarding is voordelig voor iedereen die geld leent. Want het bedrag dat terugbetaald moet worden is dan vanzelf in waarde verlaagd. Daarom zijn bedrijven en regeringen voorstander van een permanente inflatie. Ook weer niet teveel en eigenlijk zo constant mogelijk, om de arbeidsrust te bewaren. Maar inflatie laat zich niet sturen. Zeker niet met inconsequent beleid. En al helemaal niet in een economie waar kapitaal vrij kan in- en uitstromen.

Mogelijk 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens en niet alleen Nederlanders maar wereldwijd, dreigt in de financiële problemen te komen door de uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Het gaat vaak om mensen die weinig kostenposten hebben waar zij moeiteloos op kunnen bezuinigen. Ook kunnen zij lang niet altijd terugvallen op spaargeld. Bijna een derde komt al binnen drie maanden in de problemen.

inflatie

Rood staan bij de bank wordt duurder. Persoonlijke kredieten worden dat eveneens. De financieringskosten van bedrijven lopen op. En ook die van de overheid. En de hypotheekrente, indirect gekoppeld aan de rente op staatsleningen, gaat nog verder, en sneller, omhoog.

De automatische prijscompensatie is in Nederland met het Akkoord van Wassenaar afgeschaft in 1981.  Alleen in de havens wordt nog gecompenseerd voor de officiële inflatie, wat die dan ook waard mag zijn. Voor alle andere cao’s betekent oplopende inflatie gedurende de looptijd van de cao een grote verdwijntruc. Met onvoorziene inflatie wordt koopkracht gestolen van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Maar regering en bedrijven zijn voorstander van permanente inflatie.

conclusie: inflatie is alleen te bestrijden door op tijd hoger loon af te dwingen

#inflatie#lenen#hypotheek#huishoudens#vakbond#cao      #onlinecourse  

Bron: FD ‘Inflatie eet loonstijgingen weg.’
De hoge inflatie drukt de koopkracht, loonstijgingen ten spijt. In vijftien van de 21 EU-landen die een minimumloon hebben, zijn de lonen in reële termen gedaald, zo blijkt uit onderzoek van Europees onderzoeksinstituut Eurofound onder de minimumlonen. In Nederland was de koopkrachtdaling zelfs groot. Uitgezonderd Letland zijn in alle EU-lidstaten de minimumlonen gestegen. In slechts zes landen resteerde na inflatie nog een koopkrachtstijging. Bij die zes zitten vijf Oost-Europese landen waar het minimumloon met dubbele cijfers is gegroeid. De lonen liggen daar sowieso lager.
Verdere uitholling van de koopkracht ligt op de loer. De meting van Eurofound beperkt zich tot begin 2022, nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De inflatie is sindsdien alleen maar verder toegenomen. Na hogere energietarieven stijgen bijvoorbeeld nu ook de prijzen van voedsel, waaronder oliën, groenten en brood.

inflatie


inflatie

Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More