ING financierde Braziliaanse ontbossingslobby.  | Hans

ING financierde Braziliaanse ontbossingslobby.

Een kritisch rapport over de banden tussen de Braziliaanse politieke elite en ontbossing van het Amazonewoud noemt de namen van verschillende Nederlandse importbedrijven en ook de Nederlandse bank ING. Die gaf een miljoenenlening aan de Braziliaanse sojagigant Amaggi, eigendom van de omstreden minister van Landbouw Blairo Maggi. Amazon Watch publiceert vandaag haar rapport waar het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo aan meewerkte. Criminoloog en consultant Tim Boekhout van Solinge, die al jaren in het Amazonewoud werkt, duidt de kritiek.
ING finacierde Braziliaanse ontbossingslobby

Ontbossing

Het kappen van bossen ging met een tempo van veertig voetbalvelden per minuut, zei Frances Seymour van het World Resources Institute, waar de cijfers vandaan komen. Seymour sprak in Oslo, waar deze week een top plaatsvindt om te bespreken hoe bossen beschermd kunnen worden om zo de klimaatafspraken van Parijs waar te maken. Criminele business' Vooral in Brazilië, in het Amazonegebied, ging veel bos verloren (bijna 30 procent van het totaal). Ook in Colombia hebben bossen het moeten ontgelden. Daar is het verlies aan bosgebied toegenomen met 46 procent. Volgens het World Resource Institute is er een verband met de vrede die eind 2016 in Colombia met guerrillabeweging FARC is gesloten: in gebieden die voorheen ontoegankelijk waren vanwege de aanwezigheid van rebellen is veel bos gekapt.

Forrest monitoring desingned for action

Ook in Nederland vindt ontbossing plaats

Tussen 1990 en 2013 nam het bosareaal in Nederland toe van 362.046 ha tot 375.679 ha. In die periode werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing elders. Na 2013 is de oppervlakte bos afgenomen tot ruim 364 duizend ha in 2017. Er verdween ongeveer 20 duizend ha bos en er werd ongeveer negenduizend hectare nieuw bos elders aangeplant.

Wageningen University

Share
You share. We pay.